Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj
OM COLLIE - EXTERIÖR OCH SRD 
Uppdaterad 2011-10-06

Nya exteriörbeskrivningsprotokollet >>>  

Svenska Collieklubben arbetar för att öka andelen som exteriör- beskriver sina collies. En hund med en korrekt exteriör har större rörlighet i sitt liv samt att chanserna för olika förslitningssjukdomar som t ex artros minskar.

Det finns speciellt utbildade exteriörbeskrivare men även exteriördomare kan på t ex en utställning beskriva hundar. 


Under 2009 tog SBK fram ett för de 17 bruksraserna gemensamt exteriörbeskrivningsprotokoll. SBK har avelsansvaret för bruks- raserna.
Mer om det nya exteriörbeskrivningsprotokollet finns lägre ner på sidan.

KORAD - Det krävs en godkänd exteriörbeskrivning för att tillsammans med
godkänd mentaltest
(MT) erhålla titeln KORAD.

Svenska Collieklubben arrangerar exteriörbeskrivningar ute i lokalområdena. 
Gå in på
aktivitetskalendern för att hitta dessa eller kontakta ditt lokalområden.

SRD betyder 
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar
.

SRD fastställdes av CS (Centralstyrelsen i SKK) 2010-11-30 och de började gälla 2011-01-10. 

Collie tillhör grupp 1. Kan vara svårt att hitta info på SKK:s hemsida så här finns en länk direkt till rätt sida:

Länk till info om SRD på SKK:s hemsida >>


SKK har tagit fram en blankett som domarna skall fylla i när de dömt en ras som finns med på SRD-listan. SCK har beslutat att detta även skall gälla för våra egna rasspecialer. 

Alla dokument inkl. instruktioner och blanketter till domare på både svenska och engelska m.m. för SRD för collie hittar du här på hemsidan 

Länk direkt till blanketter m.m. för SRD >>
 
  

En exteriördomare ska verka för att bevara hundrasernas typiska särart inom ramen för fastställd rasstandard. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa genom överdrifter av exteriöra särdrag.

Det är angeläget att tendenser till överdrifter uppmärksammas innan de givit upphov till ohälsa. De särskilda domaranvisningar för t ex collie har tillkommit genom en inventering i ett omfattande samarbete mellan utställningsdomare, ras- och specialklubbar och veterinärmedicinskt sakkunniga. 

Collie finns med på SRD-listan (2011-01-10)   
Följande står om collie:


I rasen förekommer

  • smal underkäke som kan ge felställda hörntänder som biter upp i gommen
    "Underkäken skall vara stark och väl markerad."

  • för små, djupt liggande ögon. "Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt små) mandelformade."

  • ängslighet och otillgänglighet

Särskild uppmärksamhet ska ägnas underkäke, bett, ögon och mentalitet.Exteriörbeskrivning med det nya protokollet

När man exteriörbeskriver de raser som SBK har avelsansvaret för, så finns det numera ETT gemensamt protokoll som skall användas.

Tanken med det gemensamma protokollet är att det skall kunna databearbetas i dataprogrammet "LATHUNDEN".

Vid beskrivningen är det rasstandarden för den ras som skall beskrivas som är grunden.

Protokollet består av 103 st positioner där vissa av positionerna är rasspecifika. De rasspecifika positionerna som inte är relevanta för den ras man beskriver eller de positioner som är utan anmärkning noteras med siffran 1. Alla positioner måste ifyllas för att protokollet på sikt skall kunna läsas av digitalt.

Avvikelser noteras med den siffra som motsvarar avvikelsen.

Det som är viktigt att tänka på är, att detta skall vara en noggrann detaljerad beskrivning till skillnad från en utställningskritik som kan tillåtas vara mera generell med några rastypiska detaljer.

Skall beskrivningen få ett värde är det viktigt att man använder hela betygsskalan!

Om du råkar fylla i någon av de positioner som inte är relevant för just den rasen har det ingen betydelse, de kommer plockas bort vid databearbetningen, t.ex. position 94 Charbonnage som bara förekommer på Belgisk vallhund; Tervueren och taunfärgad Briard.

Ifyllande av protokollets första del

Hundens stamtavlenamn, födelsedatum, registreringsnummer, ras, id-nummer, och kön.

Pos 1-8

1. Bett: om bettet är korrekt enligt standarden skriv UA, vid felaktigt bett använd bettkoderna; Saxbett = 1;1 Tångbett = 1;2 Underbett = 1;3 Överbett = 1;4

Övriga noteringar kan göras på raden anmärkningar.

2. Tandantal, skriv antalet tänder som finns, 2;1 är storleken korrekt enligt standarden skriv UA, noteringar kan göras på raden anmärkningar.

3. Testikelstatus, skriv UA om det motsvarar standarden, övriga noteringar kan göras på raden anmärkningar.

8. Skriv UA om den är korrekt enligt standaren.

OBS ! gäller endast Australien Shepherd som har svanskoder;

NBT ( medfödd) = 8;1, ¼ = 8;2, ½ = 8;3, ¾= 8;4, Hel= 8;5

om att ta till tänderna. Detta är inget vi kan tillåta. Varken människor eller andra hundar skall utsättas för detta.

 

© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor