Andra sjukdomar

Andra sjukdomar

ED, armbågsdysplasi, förekommer hos collie men är inget stort problem inom rasen. Collieklubben har därför inte några rekommendationer avseende ED-status. Däremot ska hundar som har konstaterad ED grad 1 eller sämre inte användas i avel, då det strider mot SKK:s grundregler. Klubben uppmuntrar dock uppfödare att informera sina valpköpare om det positiva i att ED-röntga.

MDR1. I början av åttiotalet lanserades ett nytt preparat, där det verksamma ämnet kallas för ivermektin. Detta är ett antiparasitärt preparat med mycket brett spektrum. Bland annat var det ett enkelt sätt att behandla skabb; några injektioner och hunden blev frisk! Det visade sig dock att inte alla hundar tålde preparatet, och framför allt raser där collie var involverade. Fenomenet med collies som var överkänsliga för ivermektiner, beskrevs första gången 1983. En del, men inte alla, fick allvarliga biverkningar av preparatet. Dessa biverkningar kunde vara allt från ökad salivering, rörelsestörningar såsom t ex vinglighet, blindhet, koma, påverkan på andning och död. Under åttio- och nittiotalet gjordes många undersökningar för att försöka fastställa varför just dessa raser var drabbade, men det var inte förrän i början av 2000-talet som man kom lösningen på spåret. Det visade sig att de hundar som inte tål ivermektin har en mutation i sitt DNA, i den lokus som kallas för MDR1. 

Här kan du läsa mer om MDR1 >>

Livmoderinflammation, detta är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar tikar. Flera vetenskapliga undersökningar och granskningar av försäkringsbolagens skadestatistik visar att collie-tikar, oftare än andra raser, drabbas av denna sjukdom. 

Här kan du läsa mer om livmoderinflammation >>