Höftleder – HD

Höftleder – HD

HD, höftledsdysplasi eller höftledsfel, är en felaktig utveckling av höftleden. Det är en relativt vanlig skelettrubbning hos många raser och är en ärftlig defekt. HD graderas från A till E och fastställs genom röntgen av hunden. Hunden måste vara äldre än 12 månader vid tidpunkten för undersökningen. Det är viktigt för dig, din hund och rasen i stort att så många som möjligt röntgas för att vi i framtiden ska kunna öka antalet friska individer.

Svenska Collieklubben har sedan några år tillbaka fastslagit en avelspolicy där vi strävar efter att få så många collies som möjligt HD-röntgade.

Här kan du läsa mer om höftleder >>