Ögon – CEA

Ögon – CEA

CEA (Collie Eye Anomaly) är ett samlingsnamn för ärftliga och medfödda defekter i näthinnan hos collie. CEA delas in i primära och sekundära symptom, där de sekundära symptomen numera är sällsynta och utgörs av näthinneavlossningar och blödningar i ögat. Primära symptom är CRD och colobom. CRD graderas, och är i sina lindrigaste former troligen inget som förorsakar något obehag eller påvisbar synnedsättning hos hunden. CRD förvärras inte heller med tiden. Ungefär 70-80% av alla collies har CRD. Colobom förekommer men är relativt ovanligt. Man beräknar att nästan alla collies är anlagsbärare för CEA.

Förekomsten av CEA fastställs genom en särskild undersökning utförd av en ögonspecialiserad veterinär. Ögonspeglingen är smärtfri och utförs på vaken valp vid 6 till 10 veckors ålder. SCK rekommenderar att valpar skall vara ögonspeglade vid leverans och att collies som ska användas i avel omspeglas efter ett års ålder.

Här kan du läsa mer om CEA >>