AGRIA – CRD hos Collie

Här kommer ett uttalande från Agria om CRD hos collie:

CRD hos collie

Nästan alla collievalpar som föds i Sverige ögonundersöks främst med avseende på Collie Eye Anomaly (CEA) som är en avvikelse i ögats utveckling och som upptäcktes på 1950-talet. Den fick namn efter den ras där den först påvisades. Förändringen finns i hög frekvens hos collie och shetland sheepdog både i Sverige och i andra länder. I samband med detta noteras också om valparna har för CRD, en missbildning i ögats åderhinna (choroidea) och näthinna (retina).

Agria har sedan en tid åsatt undantag i den individuella veterinärvårds- och livförsäkringen för CRD. Detta har föranlett frågor från uppfödare om detta undantag är nödvändigt eftersom CRD inte utvecklas eller leder till följproblem.

Från och med 2015-09-10 kommer Agria inte längre att göra undantag i försäkringen för CRD.

/Avelssamordningen

 

Kommentarer är avstängda.