Vandringspriser Collie SM

Statuter VPR Collie SM
SCK:s VPR ska vandra i 10 år och därefter delas ut till den ägaren som har flest inteckningar i VPR.
Boken som medföljer så ska vinnaren sätta in ett kort på vinnande hund , hundens & ägarens uppgifter, återlämnas till arrangören till nästkommande SM

SCK:S VPR till vinnande Bruks
Räkna samman poängen och den med högst poäng erhåller VPR.
Om det ändå står lika räknas högst poäng enl följande
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten

 • Föraren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben.
 • Delas ut till svenskägd och svensk registrerad Collie.
 • Tävlan avgörs i Elitklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras.
 • En total mästare koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i elitklass.
 • Vinner gör det ekipage med högsta poäng.
 • Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.
 • Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
 • 1. Huvudmomentet
 • 2. Totalpoäng i specialmomenten
 • 3. Vid fortsatt lika poäng delas titel
 • Enligt gällande regler för officiella bruksprov.
 • Då tävlingarna är officiella utses en officiell vinnare i respektive spår och sök.

SCK:S VPR till vinnande Lydnad
Räkna samman poängen och den med högst poäng erhåller VPR.

 • Föraren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben.
 • Titeln ska delas ut till svenskägd och svensk registrerad Collie.
 • Tävlan avgörs i Elitklass enligt officiella regler.
 • Vinner gör det ekipage med högst poäng.
 • Ekipaget måste ha uppnått lägst 2:a pris.
 • Vid lika poäng vinner det ekipage med högsta poäng på: 1. Moment 3 (fritt följ) 2. Moment 5 (Inkallande med stå och ligg) 3. Moment 6 (Sändande med dirigering, läggande och inkallning)

SCK:S VPR till vinnande Agility
VPR delas ut till vinnaren i finalen.

 • Föraren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben
 • Titeln ska delas ut till svenskägd och svensk registrerad Collie
 • SM titeln delas ut till finalvinnaren.

SCK:S VPR till vinnande Rallylydnad
Vinner gör det ekipage med mest poäng
Om flera ekipage har samma poäng, då avgörs vinnaren på en ny bana bestående av 10 moment, varav 4 skall vara från mästarklass.

 • Föraren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben.
 • Titeln ska delas ut till svenskägd och svensk registrerad Collie.
 • Tävlan avgörs i Mästarklass enligt officiella regler.
 • Vinner gör det ekipage med högst poäng,
 • Ekipaget måste ha uppnått
  lägst godkänt resultat.

SCK:S VPR till BIS vinnande hund på Collie SM
BIS vinnande hund får tillgodo räkna sig 5 poäng per anmäld Collie i officiell klass på utställningen
ex. 20 st korthår och 30 st långhår så blir poängen = 100 poäng
detta ska nedtecknas i SM pärmen Utställning som SCK centralt ansvarar för, i denna ska även en katalog förvaras.

 • Ägaren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben.
 • Titeln delas ut till dagens bästa svenskägda och svensk registrerade lång- respektive korthåriga collie.
 • Hunden ska ha uppnått minst CK kvalite.

Springmist VPR  till BIS Bruksprovsklass.

 • Priset ska vara ständigt vandrande.
 • Priset ska delas ut på Svenska Collieklubbens SM eller om SM inte anordnas på huvudutställningen varje år.
 • Vinnande hund blir den hund som av domaren utses till BIS-bruksprovsmeriterade hund för dagen, av raserna kort eller långhårig collie.
 • Är det ingen hund anmäld i bruksklass i något av hårlagen delas priset inte ut.
 • Plakett med hundens titlar och stamtavlenamn ska fästas på vandringsprisets sockel, detta bekostas av vinnaren.
 • Vinnaren av priset tillser att priset finns på plats på utställningsdagen året efter.
 • Om utställningsreglerna ändras och bruksklass försvinner återgår priset till instiftaren av priset.

Mellersta norra LA’s VP till Bästa Bruksprestation.

Vandringspriset ska delas ut till den collie oavsett hårlag som har högst snittbetyg (procent) i lägre, högre eller elitklass på Collie-SM. Hunden ska vara svenskregistrerad och svenskägd. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat vid tävlingstillfället.

Vid lika snittbetyg skall huvudmomentet vara utslagsgivande. Vid lika betyg vinner hund med högsta betyg på budföring eller uppletande. Vid fortsatt lika poäng ska betyget i fritt följ el. linförighet vara avgörande. Vid fortsatt lika betyg delas priset. Vandringspriset ska delas ut under 10 år med start 2006. Den hund som tidigast 2016 har uppnått den högsta procentuella poängen erhåller priset för gott.

Appellmästare SM.

 • Föraren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben.
 • Titeln ska delas ut till svenskägd och svensk registrerad Collie.
 • Tävlan avgörs i appellklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras.
 • En total appellmästare koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i appellklass.
 • Vinner gör det ekipage med högsta poäng.
 • Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.
 • Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:2. Totalpoäng i specialmomenten
 • 3. Vid fortsatt lika poäng delas titel
 • 1. Huvudmomentet
 • Enligt gällande regler för officiella bruksprov.