Ansök om hedersplakett till årsmötet!

Fullständig lista med möjliga priser kommer i Handboken under december samt på hemsidan. Vi vill dock redan nu flagga för möjligheten att ansöka om en plakett för korning/championat, där ansökningstiden är lite kortare.

Följande hedersplaketter kan man ansöka om:
– Korningsplaketter (till collies som korats under året)
– Tjänstehundsplakett (Tjänstehund bevakning eller räddning)
– Championplaketter (till alla svenska, nordiska och internationella utställningschampions samt Lydnadschampionat, Brukschampionat, RallyMästare, Viltspårchampionat m.fl.)

Ansökan om plakett görs senast den 15/1 2018 till plakett@svenskacollieklubben.se. Ange vilken titel som ansöks för, hundens fullständiga namn och reg.nr., ägarens namn.

Kommentarer inaktiverade.