Årsmöte

Kallelse till Årsmöte, 2018    

Alla medlemmar kallas till årsmöte i Svenska Collieklubben!

  Lördagen den 24 mars, kl.11.00

Ljungarumsskolans aula. Värnamovägen 1, 553 39 Jönköping.

10.15 – 11.00 Registrering. Glöm inte att ta med giltigt medlemskort!

11.00-  Årsmötesförhandlingar

Fika: SCK bjuder på fika vid föranmälan, anmäl senast den 1/3 till sekreterare@svenskacollieklubben.se. Annars behöver eget fika medtagas.

Se hemsidan: www.svenskacollieklubben.se för handlingar och mer info. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i god tid och enligt stadgarna. Se till att ta med utskrivna handlingar eller ladda ner dem och ta med på dator/Ipad. På grund av omtanke om miljön kommer vi inte skriva ut handlingar till alla. Wifi finns i lokalen.

 

Välkommen!

 

 

 

 

Protokoll:
Årsmötesprotokoll 2017-03-18 inkl bilagor utom revisionsberättelse
Del-2-Verksamhetsberättelse-2016-efterårsmötet
Del-3-Verksamhetsmål-2017-18_efterårsmötet
Del-6-Revisionsberättelse-1
Del-10-PP-RAS-uppföljning-2016

Årsmöteshandlingarna:
Del 1 Dagordning årsmote 18 mars 2017
Del 2 Verksamhetsberättelse 2016
Del 3 Verksamhetsmål 2017-18
Del 4 Balansrapport 2016
Del 4 Resultatrapport 2016
Del 5 Hollströms fond balans
Del 5 Hollströms fond protokoll
Del 6 Revisionsberättelse
Del 7 Budget 2017
Del 8 Valberednings förslag
Del 9 Styrelsens förslag årsmotet 18 mars 2019
Del 10 PP RAS uppföljning 2016

Välkommen!