För information

Hej!

Vi i styrelsen för SCK förstår att våra medlemmar har många frågor efter CS beslut att avslå vår hälsoansökan nivå 3 för kullindex på 100 eller över gällande nyfikenhet/orädsla. Många har hört av sig och undrar varför vi inte har kommenterat beslutet. Styrelsens kommentar kommer, men tills vidare har vi blivit anmodade att invänta ett gemensamt uttalande från SKK/SBK. Vår kommentar kommer efter att det uttalandet har blivit publicerat.

Hälsningar styrelsen

Avelskunnig och passionerad person sökes!

Kommittén för colliens utveckling (tidigare avelskommittén) behöver desperat förstärkning av en eller två eller tre personer för att kunna komma igång med sitt arbete. I arbetet ingår bl.a. att:
– svara på frågor från medlemmar
– svara på frågor från andra collieklubbar
– hålla sig uppdaterade på sjukdomsläget i rasen, både vad gäller gamla och nya sjukdomar. Vid behov samla information från medlemmar/försäkringsbolag samt informera styrelsen om utvecklingen
– medverka på avels-/uppfödarkonferenser med SKK, SLU m. fl.
– delta i arbetet med RAS-uppföljning och RAS-revidering
– svara på frågor från SBK Avel o hälsa, SKK’s avelskommitté
– tillsammans med styrelsen planera uppfödar/colliekonferens
– ha regelbundna telefonmöten

Vi söker dig/er som är eller har varit uppfödare och har både bred och djup kunskap om rasen samt har en stor passion för hälso- och avelsfrågor. Vi ser också gärna att du/någon av er specifikt har erfarenhet av uppfödning av korthårig collie.

Maila till ordforande@svenskacollieklubben.se om du tycker detta låter intressant eller vill veta mer.

Årsmöte 2018

Årsmötet blir lördagen den 17/3 2018 i södra Sverige (antagligen runt Jönköpingstrakten). Vi återkommer med kallelse med information om exakt tid och plats. Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast den 20/10 till sekreterare@svenskacollieklubben.se. Obs! Du behöver få en bekräftelse på ditt mejl. Skicka annars igen.

Handboken 2017

HANDBOKEN 2017

Efter mycket om och men verkar det som om det, med hjälp av delar av den gamla redaktionen för Colliebladet, återigen kan bli en Handbok till alla Collieklubbens medlemmar vid årets slut! Stort och varmt tack till Kirsten Wretstrand och Johan Nilsson som sagt sig kunna åta sig att få ihop Handboken. Efter att Handboken publicerats gäller för styrelsen att fortsätta leta efter en eller två nya redaktörer för att fortsatt kunna ge ut Colliebladet.

Vill du annonsera i Handboken?

Endast helsidesannonser i pdf tas emot. Pris 500 kr (starkt rabatterat). Det är helt OK för flera personer att dela på en helsidesannons, men annonserna måste skickas in som en sida i pdf-format. Betalning görs mot faktura i efterhand.

Manusstopp för annonser: senast den 15/11 till annons@svenskacollieklubben.se. Obs! Du behöver få ett bekräftelsemail, skicka annars igen.

Vill du bidra med material till Handboken?

Artiklar, rapporter från utställningar/tävlingar/en collieägares betraktelser, ja, vad som helst är av intresse! Gärna med bilder.

Manusstopp för texter: senast den 1/11 till colliebladet@svenskacollieklubben.se. Obs! Du behöver få ett bekräftelsemail, skicka annars igen.

Info: SKK beslut av Hälsoprogram (MI)

Styrelsen för SCK har fått glädjande besked från SKK:s Avel och Hälsa som har valt att tillstyrka styrelsens ansökan om hälsoprogram nivå 3 gällande MI-kullindex för Nyfikenhet/orädsla på 100 eller över. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till kommittén för Avel och Hälsa som skrivit ett genomtänkt och välformulerat utlåtande, där de visar djup förståelse för vikten av en sund mentalitet i vår ras, och som stödjer styrelsens strävan för att det i framtiden ska finnas en allt mindre risk för att collievalpar föds med rädslor som är en plåga för dem själva och de familjer de lever med.

Styrelsen för SCK
SKK: Collie – hälsoprogram

Resultat SCK utställning 20170730

Resultat SCK utställning 20170730

BIS Valp Caronlea Irish Colleen

Övriga valpar med HP

Fancymore Fortune Factor With Love

Top Fashion’s Touch The Moon

BIM valp Tritonwimpower

BIS 2 valp Jepnick’s Catch the moment

Övriga valpar med HP

Oneway’s Ooh La La

BIM valp Oneway’s Magic Slim

BIS 1 SM VINNARE LH 2017 Fancymore Silver Sensation

2 bhkl Cert Seabounds The Ambassador

3 bhkl Speedycrown’s Thunderbolt

4 bhkl Runnerway I’m A sitting Bull

Övriga hanar med CK

R-cert Runnerway Nobody is like me

Mc Leod’s Hope Rising

BIM Cert Fancymore Love Attraction

2 btkl R-cert Caradhras Kisses For You

3 btkl Runnerway Bailey’s

4 btkl BIS Bruks Fancymore Angel Of Diamonds

Övriga tikar med CK

Iskra Actis Poland

Fancymore Endless Love

Be kissable Actis Poland

Angeleye’s Magic Fairy Tale

Black Gary Nightwish

Fornborgens Nippertippa

Angeleye’s Passion ‘n Pride

Mari-Mon’s Silver Sky

BIS 2 SM VINNARE KH 2017 Mironik’s Zenoni

2 btkl Light Of Dawn Just Wanna Kiss

3 btkl  BIS Veteran Mironik’s Panizzi

4 btkl Oneway’s Corn Chips

Övriga tikar med CK

BIS 1 Junior Light of Dawn’s Keep It Smooth

Natalian Satelite of Love

KariDahl’s Maja Madrugada

Oneway’s Britt Ekland

Oneway’s Magica De Hex

KariDahl’s Nadja Natira

Mabinogion Luthien Tinuviel

BIM Timonan Viking Viggo

2 bhkl Timonan Clouds Can Catch

3 bhkl Oneway’s Hot Chili Pepper

4 bhkl Active Star’s Argo

Övriga hanar med CK

Cert  Törnskogens Fratello DA Jesolo

KariDahl’s Majo Maricano

BIS UPPFÖDARGRUPP Kennel Fancymore

BIS 2 Kennel Oneway’s

Njurproblem

Vi har fått kännedom om att flera collie drabbats av njurproblem de senaste åren. Detta är oroväckande och vi vill följa upp detta vidare.
Det vore därför mycket uppskattat om Ni vill maila in fallbeskrivningar, ev. diagnos och registreringsnummer på hunden som blivit drabbad.
medlem@svenskacollieklubben.se
MVH Styrelsen