Gemensamt uttalande från SKK/SBK avseende colliens mentalitet

SKK och SBK har gjort ett gemensamt uttalande efter CS beslut att avslå Collieklubbens ansökan om hälsoprogram nivå 3 avseende mentalitet. Här finns uttalandet i sin helhet:

https://www.skk.se/?newsitem=134508

Styrelsen för SCK blev mycket besvikna över CS beslut att avslå vår ansökan angående hälsoprogram nivå 3 för MI-kullindex på 100 eller över gällande nyfikenhet/orädsla. Trots avslaget är det dock tydligt i uttalandet från SKK/SBK att båda organisationerna inser allvaret i situationen med colliens mentalitet. SCK kommer nu tillsammans med SKK/SBK att på olika sätt konkret arbeta för en förbättring av mentaliteten i vår ras och att fortsätta utreda frågan om hälsoprogram nivå 3.

SCK kommer att delta i SKK/SBK:s arbete för ökad samsyn bland uppfödare gällande colliens mentalitet. Därutöver kommer styrelsen att arbeta för att få fler MH-beskrivna hundar, att skapa möjlighet till en täckhundslista för de som vill erbjuda sina hanar till avel, samt att fortsätta sprida information om vikten av att avelsdjur tillsammans uppnår 100 eller över för MI gällande nyfikenhet/orädsla.

När SKK:s IT-system är utbyggt tillräckligt för att ge rätt information till uppfödare och hanhundsägare på regelbunden basis, är det fortfarande en reell möjlighet att SCK:s hälsoprogram nivå 3 gällande mentalitet införs. Det allra bästa vore förstås om inget hälsoprogram då behövdes, eftersom alla uppfödare självmant valde att ta fram kullar med kullindex på 100 eller över gällande N/O.

Styrelsens mål har alltid varit, och kommer att fortsätta vara, en fysiskt och psykiskt sund collie, som är till glädje för sig själv och sina ägare. Styrelsen för SCK kommer att fortsätta arbeta för att ingen collievalp ska behöva födas med plågsamma rädslor.

Ansök om hedersplakett till årsmötet!

Fullständig lista med möjliga priser kommer i Handboken under december samt på hemsidan. Vi vill dock redan nu flagga för möjligheten att ansöka om en plakett för korning/championat, där ansökningstiden är lite kortare.

Följande hedersplaketter kan man ansöka om:
– Korningsplaketter (till collies som korats under året)
– Tjänstehundsplakett (Tjänstehund bevakning eller räddning)
– Championplaketter (till alla svenska, nordiska och internationella utställningschampions samt Lydnadschampionat, Brukschampionat, RallyMästare, Viltspårchampionat m.fl.)

Ansökan om plakett görs senast den 20/12 till plakett@svenskacollieklubben.se. Ange vilken titel som ansöks för, hundens fullständiga namn och reg.nr., ägarens namn.

Boka er annons i Handboken 2017! Deadline 15/11.

Glöm inte att boka er annons till Handboken 2017!

Manusstopp för annonser: senast den 15/11 till annons@svenskacollieklubben.se.
Obs! Du behöver få ett bekräftelsemail, skicka annars igen. Priset är starkt rabatterat, 500 kr för en helsida. Annonsen betalas via faktura i efterhand.

Om flera personer vill gå samman och göra en egen sida för tävlingsmeriter/championat/korning så går det jättebra! Alla de korta annonserna ska då tillsammans bilda en helsida. Ta chansen att synas i Handboken och att samtidigt stödja klubbens arbete med Colliebladet!

Annat material (bilder, texter, reportage osv) tas tacksamt emot på mail: colliebladet@svenskacollieklubben.se. Deadline är 1/11.

Kallelse till medlemsmöte!

Kallelse till medlemsmöte

 

Kära medlem i Svenska Collieklubben! Du kallas härmed till ett medlemsmöte lördagen den 25/11 kl 11-14.

Plats: Piteå Brukshundklubb, Raningsvägen 102, Piteå

 

Det finns möjlighet att ordna samåkning eller hämtning från busstation, tågstation och eventuellt också Kallax flygplats. Hör av dig till Lisa Samuelsson (liisa.samuelsson@hotmail.com) om du har frågor om detta.

 

Dagordning:

 

  1. MI – information och diskussion om Mentalindex, Hälsoprogram nivå 3, m.m. En representant för Projekt Mentalt Sund Collie informerar och leder diskussionen.

 

  1. Svenska Collieklubbens framtid – vi fyller 50 år 2018. Hur ska nästa 50 år bli i klubben? Vad vill medlemmarna ha ut av sin klubb? Vad vill medlemmarna bidra med i sin klubb?

 

Om du vill ha fika under dagen så anmäl dig i eventet på Facebook (Medlemsmöte i SCK) eller maila till liisa.samuelsson@hotmail.com senast den 20/11.

 

Väl mött!

 

Hälsningar

Styrelsen för Svenska Collieklubben

Avelsbasen

Här finns den kompletta listan på hälsa och MI uppdaterad i maj 2017 och skapad augusti 2017, uppdelade på hårlag.

MI och hälsa LH maj 2017

MI och hälsa KH maj 2017

Här finns en lista på hanar födda 2007-2015 sorterad på MI och HD över 100.

Lista 100 MI och HD ej skott LH KH hanar födda 2007-2015 skapad augusti 2017

Och här är samma lista för tikar, födda 2009-2015 sorterad på MI och HD över 100.

Lista 100 MI och HD ej skott LH KH tikar födda 2009-2015 skapad augusti 2017

 

Här kommer också en Word-fil med några diagram över potentiella avelsdjur, hanar och tikar, och i vilken utsträckning de har använts i avel. Samma diagram finns i PowerPointen från informationsträffen den 29/7.

Potentiella avelsdjur diagram skapade juli 2017

Här kommer också lite mer djupgående information om potentiella avelsdjur generellt:

Hanar LH med index lägst 90 N/O födda mellan 2007-2015= 402 st. 77 st. har lämnat avkomma.
HD index 90 eller högre, A eller B.
ED ua om armbågarna är röntgade.
Ej näthinneavlossning, blödning, colobom eller annan allvarligare ögonsjukdom.
Hanar KH med index lägst 90 N/O födda mellan 2007-2015= 110 st.  24 stycken har lämnat avkomma.
HD, A eller B.
ED ua om armbågarna är röntgade.
Ej näthinneavlossning, blödning, colobom eller annan allvarligare ögonsjukdom.

Informationsträff angående förslag om registreringsförbud 29/7 Collie-SM

Här kommer lite anteckningar från informationsträffen den 29/7 med anledning av styrelsens beslut att skicka in ett Hälsoprogram nivå 3 till SBK/SKK angående registreringsförbud av kullar med MI-index för nyfikenhet/orädsla under 100. I PowerPointen finns diagram över hur kullar från 2013-2017 har valts med tanke på index, samt en översikt över potentiella avelsdjur.

PowerPoint till Collie-SM

Infoträff Hallstahammar BK 170729

Polisanmälan angående falska rykten

Viktigt meddelande!

Som vi tidigare skrivit ser vi MYCKET allvarligt på detta med att en person, som säger sig vara från Collieklubben, kontaktar collieägare och smutskastar denne + hund/hundar.

Vi har nu valt att gå vidare till polisen med detta. Vi vill därför veta om det är flera som utsatts, både via telefon och i text är av intresse.

Har du blivit utsatt, kontakta oss i styrelsen på medlem@svenskacollieklubben.se

Polisanmälan kommer att upprättas!

Mvh Styrelsen
Svenska Collieklubben

Falska rykten på Facebook

Det har kommit till styrelsens kännedom att det cirkulerar ett rykte på FB om att valpköpare X till collieuppfödare Y skall ha blivit uppringd av en styrelsemedlem i SCK där denne skall ha uttalat sig nedlåtande om X:s hund.

Anklagelsen är något som styrelsen tar på största allvar och kommer gå till botten med.

Ingen i styrelsen känner igen sig i denna beskrivning och vi kan med gott samvete säga att INGEN av oss i sittande styrelse är skyldiga till detta.

Valpköpare X har fått frågan från styrelsen om vem som ringt henne och hennes svar är: Hon har blivit uppringd på telefon av en kvinna som ringer från skyddat nummer, pratar med en dialekt från södra Sverige, som vägrade att presentera sig men sa att hon satt i Collieklubbens styrelse.

Om någon från styrelsen skulle ringa i något ärende så presenterar vi oss ALLTID.

Skriverierna får de som nu fortsätter sprida dem stå till svars för, men vi anser det väldigt illa att man med hastigheten av en skogsbrand nu misskrediterar i stort sett hela styrelsen utan att ens ha kontaktat styrelsen för att ta reda på om det finns någon sanning i det man nu anklagar en styrelsemedlem för.

Källkritik är viktigt innan man sprider rykten!

Viktigt meddelande från styrelsen angående MI

Viktigt meddelande från styrelsen för Svenska Collieklubben

Svenska Collieklubben (SCK) har under mycket lång tid arbetat för att förbättra colliens mentalitet. Sedan RAS infördes 2004 har SCK haft regelbunden uppföljning och utvärdering av mentaliteten. Redan i mars 2010 hölls det första mötet med Svenska Kennelklubben:s (SKK) Avelskommitté gällande colliens mentalitet. Vid det mötet startade Projekt Mentalt Sund Collie. Sedan 2012 finns indexvärden för mentalitet tillgängliga för collie. Dessa indexvärden är en vetenskaplig och beprövad metod för att visa vilka egenskaper ett djur sannolikt kommer att nedärva till sina valpar. BLUP-Index används med framgång inom många djurslag, till exempel häst och nötdjur, men också inom hundvärlden där HD och ED-index nu är infört på många raser. Poängen med Mentalindex var att få fram ett bra verktyg så att uppfödare skulle kunna avla på kullar som uppnår minst 100 på nyfikenhet/orädsla och skott. Rädsla har mycket hög arvbarhet vilket har visats i många studier.

Sedan Mentalindex infördes på collie har SCK tyvärr kunnat se att uppfödare fortsatt att avla på kullar som inte uppnår 100 på nyfikenhet/orädsla. Tvärtom har många uppfödare valt att göra kombinationer med ett kullindex långt under 100. Trots information via Colliebladet, diskussionsmöten, information på årsmöten och på många andra sätt. Detta innebär att det föds fler och fler valpar som riskerar att utveckla rädslor, vilket är ett lidande för dem och för de familjer som köpt valparna. Dagens avelsresultat är en direkt följd av att många collieuppfödare under flera år valt att inte följa de rekommendationer gällande mentalitet som SCK har. Både styrelse för SCK och SKK:s Avelskommitté ser mycket allvarligt på denna situation, och något måste göras. Styrelsen har valt att i nuläget inte arbeta för att införa eventuella krav gällande HD-index, då mentalitet är den allra viktigaste frågan i rasen just nu.

Svenska Collieklubbens kommer efter enhälligt beslut i styrelsen att ansöka om Hälsoprogram, nivå 3 för registrering, till Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Kennelklubben (SKK). Ansökan gäller följande:

  • Ansökan gäller kull-index, som måste ligga på 100 eller över gällande nyfikenhet/orädsla.
  • Avkommor i kullar som har ett förväntat Mentalindex på nyfikenhet/orädsla under 100 vid parningstillfället kommer att beläggas med registreringsförbud.
  • En tik som paras utomlands ska själv ha ett MI över 100 gällande nyfikenhet/orädsla för att hennes valpar ska få registreras i SKK.
  • Mentalindex ska finnas tillgängligt på Avelsdata för att kunna fungera som ett bra avelsverktyg för uppfödare, och det är en förutsättning för detta förslag.
  • Ansökan föreslås införas under en 5-årsperiod, med regelbunden uppföljning.
  • När regeln införs kommer den att gälla alla då levande hundar.
  • Ansökan gäller både långhår och korthår, och föreslås gälla från 1 januari 2019.

En noggrann konsekvensanalys har gjorts som visar att avelsbasen inte påverkas negativt av denna regel, då den inte utesluter några avelsdjur utan bara vissa kombinationer av avelsdjur.

Att skicka in denna ansökan är ingen tanke som har kommit plötsligt utan som har utvecklats i samtal med forskare från SLU och kunniga representanter från SKK. Ett registreringsförbud är inte på något sätt en ideal situation, men SCK anser att det är den enda vägen framåt just nu, då mentaliteten är det riktigt stora problemet inom rasen. För att nå en förbättrad mentalitet krävs att kullindex är över 100 på nyfikenhet/orädsla.

Under medlemsmötet i samband med Collie-SM 29/7 kommer information att lämnas i denna fråga. De medlemmar som inte har möjlighet att delta på mötet kan maila funderingar och frågor till ordforande@svenskacollieklubben.se.