Viktigt meddelande från styrelsen angående MI

Viktigt meddelande från styrelsen för Svenska Collieklubben

Svenska Collieklubben (SCK) har under mycket lång tid arbetat för att förbättra colliens mentalitet. Sedan RAS infördes 2004 har SCK haft regelbunden uppföljning och utvärdering av mentaliteten. Redan i mars 2010 hölls det första mötet med Svenska Kennelklubben:s (SKK) Avelskommitté gällande colliens mentalitet. Vid det mötet startade Projekt Mentalt Sund Collie. Sedan 2012 finns indexvärden för mentalitet tillgängliga för collie. Dessa indexvärden är en vetenskaplig och beprövad metod för att visa vilka egenskaper ett djur sannolikt kommer att nedärva till sina valpar. BLUP-Index används med framgång inom många djurslag, till exempel häst och nötdjur, men också inom hundvärlden där HD och ED-index nu är infört på många raser. Poängen med Mentalindex var att få fram ett bra verktyg så att uppfödare skulle kunna avla på kullar som uppnår minst 100 på nyfikenhet/orädsla och skott. Rädsla har mycket hög arvbarhet vilket har visats i många studier.

Sedan Mentalindex infördes på collie har SCK tyvärr kunnat se att uppfödare fortsatt att avla på kullar som inte uppnår 100 på nyfikenhet/orädsla. Tvärtom har många uppfödare valt att göra kombinationer med ett kullindex långt under 100. Trots information via Colliebladet, diskussionsmöten, information på årsmöten och på många andra sätt. Detta innebär att det föds fler och fler valpar som riskerar att utveckla rädslor, vilket är ett lidande för dem och för de familjer som köpt valparna. Dagens avelsresultat är en direkt följd av att många collieuppfödare under flera år valt att inte följa de rekommendationer gällande mentalitet som SCK har. Både styrelse för SCK och SKK:s Avelskommitté ser mycket allvarligt på denna situation, och något måste göras. Styrelsen har valt att i nuläget inte arbeta för att införa eventuella krav gällande HD-index, då mentalitet är den allra viktigaste frågan i rasen just nu.

Svenska Collieklubbens kommer efter enhälligt beslut i styrelsen att ansöka om Hälsoprogram, nivå 3 för registrering, till Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Kennelklubben (SKK). Ansökan gäller följande:

  • Ansökan gäller kull-index, som måste ligga på 100 eller över gällande nyfikenhet/orädsla.
  • Avkommor i kullar som har ett förväntat Mentalindex på nyfikenhet/orädsla under 100 vid parningstillfället kommer att beläggas med registreringsförbud.
  • En tik som paras utomlands ska själv ha ett MI över 100 gällande nyfikenhet/orädsla för att hennes valpar ska få registreras i SKK.
  • Mentalindex ska finnas tillgängligt på Avelsdata för att kunna fungera som ett bra avelsverktyg för uppfödare, och det är en förutsättning för detta förslag.
  • Ansökan föreslås införas under en 5-årsperiod, med regelbunden uppföljning.
  • När regeln införs kommer den att gälla alla då levande hundar.
  • Ansökan gäller både långhår och korthår, och föreslås gälla från 1 januari 2019.

En noggrann konsekvensanalys har gjorts som visar att avelsbasen inte påverkas negativt av denna regel, då den inte utesluter några avelsdjur utan bara vissa kombinationer av avelsdjur.

Att skicka in denna ansökan är ingen tanke som har kommit plötsligt utan som har utvecklats i samtal med forskare från SLU och kunniga representanter från SKK. Ett registreringsförbud är inte på något sätt en ideal situation, men SCK anser att det är den enda vägen framåt just nu, då mentaliteten är det riktigt stora problemet inom rasen. För att nå en förbättrad mentalitet krävs att kullindex är över 100 på nyfikenhet/orädsla.

Under medlemsmötet i samband med Collie-SM 29/7 kommer information att lämnas i denna fråga. De medlemmar som inte har möjlighet att delta på mötet kan maila funderingar och frågor till ordforande@svenskacollieklubben.se.

Anmälan Handboken uppdaterad!

Ni som skall lämna in material till Handboken!

15 oktober (senast) BOKA din ANNONS!
Medlemsannons finns numera bara som helsida och den kostar 800 kr.
Boka gör ni på en ny e-postadress: julannons@svenskacollieklubben.se

1 november SISTA DATUM SKICKA IN MATERIAL som skall med.
Gäller
din ANNONS till julannons@svenskacollieklubben.se
text till LA-sidorna inkl. reportage som LA skickar in till colliebladet@svenskacollieklubben.se

1 november ANMÄLAN KORAD, CHAMPION OCH ARBETSMERIT
Redaktionen har fått tillskott så nu kan vi ta emot anmälningar även till ovanstående!!

ANMÄLAN KORAD & CHAMPIONS ska göras till e-post koradchampion@svenskacollieklubben.se
Här anger du att du vill anmäla din hund till handboken.
Kostar 100 kr som sätts in på PG Svenska Collieklubben:  716745-5
Ange ditt namn och korad eller champion.

Därefter fyller du i en s
peciell blankett som skall postas till:
Monica Johansson, Stavby-nyby 1,  74794 ALUNDA .

Denna blankett blir vårt original som vi korrekturläser mot. Vi vill gärna undvika felaktigheter.  Vi kommer inte ta emot anmälningar per e-post bara utan vill ha en ifylld blankett!!!

BLANKETT FÖR ANMÄLAN AV KORAD CHAMPION HANDBOKEN >>

FOTO till korad & champion mailas till koradchampion@svenskacollieklubben.se.
Bilden ska vara högupplöst och vara döpt till hundens namn.


ANMÄLAN MERITERNA
Här sker all anmälan digitalt via e-post.
Kostar 50 kr som sätts in på PG Svenska Collieklubben:  716745-5
Ange ditt namn och merit.
Du skickar in din arbetsmerit till e-post: merit@svenskacollieklubben.se

Du skall skicka in bild tillsammans med text till sin merit i samma mail.
Gör så här:
Skriv ditt namn, din hunds fullständiga namn, dina arbetsmeriter under året.
Lägg till en bild med hög upplösning som är döpt till hundens namn.

Tack till Kristina Svarén för att du tar hand om meriterna och Monica Johansson för att de tar hand om korade och champions.

 

DIN ANNONS skall vara i högupplöst PDF och vi åtar oss inte att hjälpa till med att göra annonserna. Vi har bara hela sidor och det är fritt fram att dela annons med någon annan, men ni får sköta det själva och lämna in en helsida till oss.

Tips: Använd ingen kursiv stil i löpande text för det blir inte tillräckligt skarpt utan kan bli suddigt i tryck.

/Redaktionen

 

AGRIA – CRD hos Collie

Här kommer ett uttalande från Agria om CRD hos collie:

CRD hos collie

Nästan alla collievalpar som föds i Sverige ögonundersöks främst med avseende på Collie Eye Anomaly (CEA) som är en avvikelse i ögats utveckling och som upptäcktes på 1950-talet. Den fick namn efter den ras där den först påvisades. Förändringen finns i hög frekvens hos collie och shetland sheepdog både i Sverige och i andra länder. I samband med detta noteras också om valparna har för CRD, en missbildning i ögats åderhinna (choroidea) och näthinna (retina).

Agria har sedan en tid åsatt undantag i den individuella veterinärvårds- och livförsäkringen för CRD. Detta har föranlett frågor från uppfödare om detta undantag är nödvändigt eftersom CRD inte utvecklas eller leder till följproblem.

Från och med 2015-09-10 kommer Agria inte längre att göra undantag i försäkringen för CRD.

/Avelssamordningen