Exteriörbeskrivning och SRD

Exteriörbeskrivning

Domare KH SM 2009_komprSvenska Collieklubben arbetar för att öka andelen som exteriör beskriver sina collies. En hund med en korrekt exteriör har större rörlighet i sitt liv samt att chanserna för olika förslitningssjukdomar som t ex artros minskar. Det finns speciellt utbildade exteriörbeskrivare men även exteriördomare kan på t ex en utställning beskriva hundar. Svenska Collieklubben arrangerar exteriörbeskrivningar ute i lokalområdena.
Gå in på kalendern för att hitta dessa eller kontakta ditt lokalområden

Under 2009 tog SBK fram ett för de 17 bruksraserna gemensamt exteriörbeskrivningsprotokoll. SBK har avelsansvaret för bruksraserna.
Mer om det nya exteriörbeskrivningsprotokollet finns lägre ner på sidan.

KORAD – Det krävs en godkänd exteriörbeskrivning för att tillsammans med 
godkänd mentaltest
 (MT) erhålla titeln KORAD.

Utställning

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD).
En exteriördomare ska verka för att bevara hundrasernas typiska särart inom ramen för fastställd rasstandard. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa genom överdrifter av exteriöra särdrag. SRD är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

Collie kh gäsp-tänder

Collie finns med på SRD-listan (2011-01-10)
Följande står om collie:

I rasen förekommer

  • smal underkäke som kan ge felställda hörntänder som biter upp i gommen
    ”Underkäken skall vara stark och väl markerad.”
  • för små, djupt liggande ögon. ”Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt små) mandelformade.”
  • ängslighet och otillgänglighet

Särskild uppmärksamhet ska ägnas underkäke, bett, ögon och mentalitet.
SKK har tagit fram en blankett som domarna skall fylla i när de dömt en ras som finns med på SRD-listan. SCK har beslutat att detta även skall gälla för våra egna rasspecialer.

De särskilda domaranvisningar för t ex collie har tillkommit genom en inventering i ett omfattande samarbete mellan utställningsdomare, ras- och specialklubbar och veterinärmedicinskt sakkunniga. SRD fastställdes av CS (Centralstyrelsen i SKK) 2010-11-30 och de började gälla 2011-01-10. Länk till info om SRD på SKK:s hemsida >>

Svenska
SRD för grupp 1 (bl.a. collie) gäller från 2011-01-10>>Oneways Good Charlotte
Instruktioner till domaren >>
Utvärdering av SRD – Blankett till domaren >>

English (BSI)
BSI för grupp 1 (bl.a. collie) from 2011-01-10>>
Guidelines for Judges >>
Evaluation of BSI – for the Judge >>

Exteriörbeskrivning, protokollet

När man exteriörbeskriver de raser som SBK har avelsansvaret för, så finns det numera ETT gemensamt protokoll som skall användas. Tanken med det gemensamma protokollet är att det skall kunna databearbetas i dataprogrammet ”LATHUNDEN”. Vid beskrivningen är det rasstandarden för den ras som skall beskrivas som är grunden.

Protokollet består av 103 st positioner där vissa av positionerna är rasspecifika. De rasspecifika positionerna som inte är relevanta för den ras man beskriver eller de positioner som är utan anmärkning noteras med siffran 1. Alla positioner måste ifyllas för att protokollet på sikt skall kunna läsas av digitalt. Avvikelser noteras med den siffra som motsvarar avvikelsen.

del_av_extprotokoll

Det som är viktigt att tänka på är, att detta skall vara en noggrann detaljerad beskrivning till skillnad från en utställningskritik som kan tillåtas vara mera generell med några rastypiska detaljer. Skall beskrivningen få ett värde är det viktigt att man använder hela betygsskalan!

Om du råkar fylla i någon av de positioner som inte är relevant för just den rasen har det ingen betydelse, de kommer plockas bort vid databearbetningen, t.ex. position 94 Charbonnage som bara förekommer på Belgisk vallhund; Tervueren och taunfärgad Briard.

Ifyllande av protokollets första del
Hundens stamtavlenamn, födelsedatum, registreringsnummer, ras, id-nummer, och kön.
Pos 1-8

  1. Bett: om bettet är korrekt enligt standarden skriv UA, vid felaktigt bett använd bettkoderna; Saxbett = 1;1 Tångbett = 1;2 Underbett = 1;3 Överbett = 1;4

Övriga noteringar kan göras på raden anmärkningar.

  1. Tandantal, skriv antalet tänder som finns, 2;1 är storleken korrekt enligt standarden skriv UA, noteringar kan göras på raden anmärkningar.
  2. Testikelstatus, skriv UA om det motsvarar standarden, övriga noteringar kan göras på raden anmärkningar.
  3. Skriv UA om den är korrekt enligt standaren.

OBS ! gäller endast Australien Shepherd som har svanskoder;
NBT (medfödd) = 8;1, ¼ = 8;2, ½ = 8;3, ¾= 8;4, Hel= 8;5

Om att ta till tänderna. Detta är inget vi kan tillåta. Varken människor eller andra hundar skall utsättas för detta.