Hälsostatistik

Här hittar du uppföljning av hälsostatistik för Collie avseende HD, ED samt Öga. 

Alla officiella aktiviteter som röntgen, MH, MT, utställning, tävling inom bruks, rally, lydnad, agility osv. alla resultat förs in i SKK:s hunddatabas. PÅ SKK:s hemsida ligger både Hunddata samt Avelsdata vilka båda är databaser som alla har tillgång till. Det är från den databasen som alla rasklubbar tankar över data från för att göra analyser, uppföljningar av RAS m.m. Har du aldrig varit inne så prova att hitta din egen hund och se vad som finns bokfört.

Statistik fram till april 2019.
SCK använder ett program som heter Lathunden som SBK äger. För närvarande hämtas det hem data från SKK:s databas 3-4 gånger per år. Senaste hämtningen är från december 2018.

cropped-Valp2.jpg

Kvartalsstatistik april 2019

HÄLSOSTATISTIK:
Rapporter med antal per grad för HD samt ED per registreringsår.
NY: KH – rapport ED – 2007-2016
NY: LH – rapport ED –  2009-2018
NY: KH – rapport HD – 2007-2016
NY: LH – rapport HD – 2009-2018
HD -Index LH oktober 2017

AVELSSTATISTIK:
Här redovisas antal registrerade, inavelsgraden samt kullstorlek per år.
För perioden redovisas avel med hundar födda under perioden, avelsanvändning matadorer, generationsintervall.
Avelsstatistik 2007-2016 KH
Avelsstatistik 2007-2016 LH

ÖGON:
Ögonstatistik visar andel ögonlysta valpar per registreringsår samt andel som är ua på ögonen.
NY: ÖGON KH 2007-2016
NY: ÖGON LH 2009-2018
NY: Omlysta LH (2019)
NY: Omlysta KH (2017)

SAMLAD HÄLSOSTATISTIK (individer som har gått i avel):

NY: Hälsostatistik KH tikar och hanar
NY: Hälsostatistik LH hanar och tikar

KENNELSTATISTIK:
Här redovisas statistik för HD, Ögon samt ED per kennel för att man skall kunna se hur många avkommor som är undersökta samt andel dysplasi, anmärkning ED. För ögon är det ögonlysning av valpar som avses.
Alla kennlar med kull under perioden är med.
NY: Hälsostatistik LH kennlar samtliga (apr 2019)
NY: Hälsostatistik KH kennlar samtliga (Okt 2017)
NY: HD och ED rapport kennlar långhår (apr 2019)
NY: HD och ED rapport kennlar korthår (apr 2019)

KULLSTATISTIK MED HD, ED OCH MH.
Kullstatistik KH 2007-2016
Kullstatistik LH 2007-2016