Historik med bakgrund

Historik med bakgrund

I mars 2010 startade Svenska Collieklubben tillsammans med SBK/SKK och SLU ett pilotprojekt för 

”att utveckla ett certifieringssystem ”MENTALT SUND COLLIE” för att därigenom påverka aveln för mentala egenskaper för i första hand den långhåriga collien i positiv riktning”.  

Vad hände med vår hjälte? Det var frågeställningen som projektgruppen arbetade med. I vår rapport kan ni alla läsa om vår gemensamma resa under de senaste 10 åren.  

Projektgruppen har överlämnat sin slutrapport som du hittar här. Observera att bilagorna till rapporten ligger i ett eget dokument.

Rapport-PMSC_2020-03-04_slutversion_Utan-bilagor.pdf
Bilagor-till-Slutrapport-Projekt-Mentalt-Sund-Collie_2020-03-04.pdf

Arbetet med Projekt Mentalt Sund Collie har varit möjligt att genomföra med hjälp av alla collieägare som svarat på enkäter, stöttning och hejarop från collieägare och uppfödare samt att Lokala Aktivitetsområden och enskilda personer som har bidragit ekonomiskt.

Ett särskilt tack till Per Arvelius och Katja Nilsson från SLU, som varit vårt bollplank under många möten, analyserat MH-data samt producerat index-listor.

Tack även till SKK om redan från start var med och initierade samt stöttade projektet ekonomiskt så att SLU kunde vara en del av projektet samt för att kunniga medarbetare från SKKs kansli varit med på möten och informationsträffar. Utan ert arbete och övertygelse om att mentalindex är den säkraste vägen för att förändra colliens mentalitet hade vi inte kommit så här långt. Vilket framgår i Collieutredningen vars förslag till åtgärder Projektgruppen stödjer.

En tanke till Per-Erik Sundgren vars program ”Lathunden” har varit till stor hjälp. Tack Anita för all hjälp med att ta fram statistik som efterfrågats under alla år, ingenting har varit omöjligt att få fram.

Projektgruppen har nu avgått och genom denna rapport lämnat förslag till SCKs styrelse på hur man kan arbeta vidare med olika frågor.

Nu hoppas vi på att kloka beslut tas och att vår hjälte kan återfå sin status som den trygga allround collie den förtjänar, den vackraste av alla.

Margaretha Carlsson       Kerstin Persson                  Elisabeth Landfors

Collie sobel tik lh