Mentalitet uppföljning

MH_spoken_avkladdMH och MT är mentala prov där resultatet registreras och därmed kan man ta fram statistik och följa upp hur colliens mentalitet är och utvecklas.

Statistik MH:
MH statistik KH reg.år (Okt 2017)
NY: MH statistik KH deltagande år (dec 2018)
MH KH spindel oktober 2017
NY: MH statistik LH reg.år (dec 2018)
MH statistik LH deltagande år (Okt 2017)
MH LH spindel oktober 2017

Egenskaper från MH under 3 perioder (2016-09-04)

NY: Mentaltestade (korning) KH senaste 2017-11-05
NY: Mentaltestade (korning) LH tom dec-2018

MH står för Mentalbeskrivning Hund och är en testform som används för att för att få en bra bild av hundars mentalitet. Hunden får inga poäng utan enbart bedömningen ”Känd mental status”. MH kan genomföras på alla hundar som fyllt 12 månader. Det finns ingen maxålder men rekommendationen är att du gör MH mellan 12-18 månaders ålder.
På länkarna här nedan kan du läsa om hur ett MH går till samt vilka hundar som får delta på MH.

MT är ett test, Mentaltest, där hunden bedöms efter en skala och erhåller en slutsumma som vid tillräckligt stor slutsumma får godkänd mentaltest.

Titeln KORAD tilldelas hund som godkänts i såväl mentaltest (MT) som exteriörbeskrivning under förutsättning att hunden enligt SKK:s bestämmelser är utställningsberättigad.

MH för hela kullen

SCK:s lokala aktivitetsområden arrangerar vid efterfrågan från uppfödare MH för hela kullar. Till dessa MH har även andra collie förtur vid eventuella lediga platser eller återbud. Är du intresserad så kontakta ditt lokalområde.

För godkänd mentaltest krävs att hunden: (ÄNDRADES 2012-01-01)

    • efter 18 månaders ålder vid officiell mentaltest erhållit +300 poäng och inte kryssats i någon ruta med kursiverad text.
    • Förutom minimipoängen skall poängfördelningen minst vara 50 poäng i del 1 (Samarbete – uthållighet) samt minst 215 poäng på resterande del i protokollet. Hunden kan även uppnå ett ”väl godkänt” resultat, vilket innebär 480 poäng eller högre.

För godkänd exteriörbeskrivning krävs att hunden:

    • efter 18 månaders ålder vid officiell exteriörbeskrivning erhållit kryss i rutan godkänd (bedömts motsvara lägst 2:a pris/Good vid kvalitetsbedömning).