Täckhundslista

Under denna flik hittar du en sammanställning över hanar som står till förfogande för avel. Svenska collieklubben rekommenderar inte någon enskild hane då det är varje uppfödares ansvar för sin egen avel.
Ny utformning av täckhundslistan är under uppbyggnad samtliga anmälda hanar finns med. Kontrollera så uppgifterna stämmer på Din hund.
Är något fel kontakta oss genom tackhund.sck@gmail.com så vi kan rätta till det omgående. 
Skicka gärna en bild på Din hane som vi kan publicera!!!

Långhår till avel

Korthår till avel

Täckhundslistan-LH-190109 Excel fil

Täckhundslistan KH 180303 Excel fil

Vill Du ha din hane med? Maila följande uppgifter :
Hundens namn, Reg nr, ägarens namn, telefon och mail skicka gärna med ett kort på din hane till tackhund.sck@gmail.com

Obs! Du måste få en bekräftelse på att ditt mail har kommit fram. Maila annars igen.

Att erbjuda sin hane till avel innebär ett ansvar. Du som hanhundsägare tar på dig en viktig roll för rasens framtid. Det är viktigt att du innan du erbjuder din hane till avel, har kännedom och granskar hans förtjänster och brister. Du behöver ha kännedom om det finns ärftliga sjukdomar och hur din hunds familjebild ser ut, så att du har god kännedom för att informera tik ägaren. Defekter och sjukdomar ska inte dubblas och därmed förstärkas. Du behöver följa upp hans avkommor för att följa vad han nedärver.
Du har också ett visst ansvar över vilka tikar din hane parar. Därför bör du även vara någorlunda påläst om tikens familjebild.

För att vara med på listan måste din hane vara höftledsröntgad och mentalbeskriven (MH) med känd mental status. Önskvärt är också att han är omspeglad efter 12 månaders ålder.

Långhåren har HD-index (hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index). Hanens och tikens HD-index/2 bör bli 100 eller över.

Korthåren saknar HD-index och ska därför ha HD grad A eller B.

Föräldradjur födda t o m 2015-12-31 måste ha genomgått ett fullständigt MH. Om föraren avbryter provet anses hunden inte ha känd mental status. Avbryter beskrivaren provet eller om föraren avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.

Föräldradjur födda fr o m 2016-01-01 måste ha genomgått ett fullständigt MH med kryss i alla 33 rutor.  Hund som förare eller beskrivare avbrutit anses inte ha känd mental status men om föraren avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.

Fullständigt MI kommer att redovisas för alla hanar på täckhundslistan. Tänk på att målet är att förväntat MI för kullen gällande nyfikenhet/orädsla (hanens MI + tikens MI) / 2 ska ligga på 100 eller över, för att minska risken att valparna föds med rädslor. Mer information om MI finns här: http://svenskacollieklubben.se/mentalindex/.

Medelfelen för MI kommer att anges. Här kommer lite information om hur medelfelen ska tolkas:

Säkerheten för det skattade avels/indexvärdet presenteras här som ett så kallat medelfel. Medelfelet kan tolkas som det intervall (index plus/minus medelfel) som hundens sanna avelsvärde sannolikt ligger inom. Ta till exempel en hund som har ett index på 120 med ett medelfel på 15. Det tolkas som att med 67 % säkerhet kan man anta att hundens verkliga, sanna, avelsvärde ligger i intervallet 105-135.Säkerheten för ett skattat avelsvärde beror på egenskapens så kallade arvbarhet och på hur mycket information man har om en viss individ. Ju högre arvbarhet desto större säkerhet, och ju mer information (fler beskrivna släktingar, i synnerhet avkommor) en individ har desto säkrare blir individens index. De sammanvägda MH-egenskaperna har högre säkerhet jämfört med egenskapen Skott. Det är viktigt att känna till att oavsett hur stort medelfelet är, så är det skattade avelsvärdet alltid ett säkrare mått på hundens nedärvningsförmåga (sanna avelsvärde) jämfört med vad den rena fenotypen (i det här fallet hundens eget MH-beskrivningsresultat) är.

Uppfödare behöver ständigt nya avelsdjur att välja på för att säkerställa att den genetiska variationen förblir stor. På så sätt undviks att vissa hanar används får för många kullar, vilket kallas för matadoravel. Det är viktigt att så många hundar (båda könen) som möjligt kommer till röntgen och mentalbeskrivning (MH) för att på så sätt få fler hundar att välja på i avel samt för att kartlägga hur rasen mår.

Svenska Collieklubben tar inte ansvar för den information som delges här. Informationen kommer inte att uppdateras om inte hanhundsägaren inkommer med nya uppgifter. För fullständig information om hanhunden hänvisar vi uppfödare och tikägare till Hunddata samt till direktkontakt med hanhundens ägare.