Täckhundslista

Här hittar du listor över hanar som står till förfogande för avel

Svenska collieklubben rekommenderar inte någon enskild hane då varje uppfödare ansvar för sin egen avel.

Följande redovisas:
Namn och födelseår, reg.nr,
Ögonresultat, HD-grad, ev. ED om resultat finns
Lämnat valpar, övriga meriter
Inavelskoefficient, MI-index, HD-index
Ägare med kontaktinformation

Långhår till avel
Korthår till avel

Täckhundslistan-LH-190109 Excel fil
Täckhundslistan KH 180303 Excel fil

Du anmäler din hanhund genom att maila till tackhund@svenskacollieklubben.se 

I mailet bifogar du följande:
Hundens namn, Reg.nr., ägarens namn, telefon samt e-postadress.
Du måste även skicka med minst ett foto, annars lägger vi inte ut din hane.
Obs! Du måste få en bekräftelse på att ditt mail har kommit fram. Maila annars igen.

För att vara med på listan måste din hane vara höftledsröntga och mentalbeskriven (MH) med känd mental status. Önskvärt är också att han är omspeglad efter 12 månaders ålder.

Långhåren har HD-index (hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index). Kullinde3xet för tilltänkta kull bör inte understiga 100.

Korthåren saknar HD-index och ska därför ha HD grad A eller B.

Att erbjuda sin hane till avel innebär ett ansvar. Du som hanhundsägare tar på dig en viktig roll för rasens framtid. Det är viktigt att du innan du erbjuder din hane till avel, har kännedom och granskar hans förtjänster och brister. Du behöver ha kännedom om det finns ärftliga sjukdomar och hur din hunds familjebild ser ut, så att du har god kännedom för att informera tikägaren. Defekter och sjukdomar ska inte dubblas då de därmed förstärks. Du behöver följa upp hans avkommor för att följa vad han nedärver.
Du har också ett visst ansvar över vilka tikar din hane parar. Därför bör du även vara någorlunda påläst om tikens familjebild.

Föräldradjur födda fr o m 2016-01-01 måste ha genomgått ett fullständigt MH med kryss i alla 33 rutor.  Hund som förare eller beskrivare avbrutit anses inte ha känd mental status men om föraren avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.

Föräldradjur födda t o m 2015-12-31 måste ha Känd mental status. För dessa hundar får man det även om beskrivaren avbryter, men inte om föraren avbryter. Avstår föraren skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.

Fullständigt MI kommer att redovisas för alla hanar på täckhundslistan. Tänk på att målet är att förväntat MI för kullen gällande nyfikenhet/orädsla (hanens MI + tikens MI) / 2 ska ligga på 100 eller över, för att minska risken att valparna föds med rädslor. Mer information om MI finns här: http://svenskacollieklubben.se/mentalindex/.

Uppfödare behöver ständigt nya avelsdjur att välja på för att säkerställa att den genetiska variationen förblir stor. På så sätt undviks att vissa hanar används får för många kullar, vilket kallas för matadoravel. Det är viktigt att så många hundar (båda könen) som möjligt kommer till röntgen och mentalbeskrivning (MH) för att på så sätt få fler hundar att välja på i avel samt för att kartlägga hur rasen mår.

Svenska Collieklubben tar inte ansvar för den information som delges här. Informationen kommer inte att uppdateras om inte hanhundsägaren inkommer med nya uppgifter. För fullständig information om hanhunden hänvisar vi uppfödare och tikägare till Hunddata samt till direktkontakt med hanhundens ägare.