Colliens utveckling

KOMMITTÉN FÖR COLLIENS UTVECKLING
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: colliensutveckling@svenskacollieklubben.se
valpbild 4
Deltagare i kommittén är:
Kontakt styrelsen: Anja Rydén Gramner
Veterinär expertis: Marie Baaz

Elisabeth Pettersson, uppfödarkunskap

Meta Carlsson, representant Mentalt Sund Collie

I denna kommitté hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom:

 • Besvara frågor från uppfödare och andra medlemmar avseende rasdata och ta fram statistik
 • besvara frågor från uppfödare och medlemmar avseende sjukdomar och avelsplanering
 • Besvara frågor om avelsjuridik och avtal från uppfödare och medlemmar
 • Ansvara för boka datum för samt förberedelse, arrangemang och planering av colliekonferensen vartannat år
 • Hålla sig uppdaterad på nya sjukdomar, samla in information om sjukdomar och vid behov kartlägga sjukdomars utbredning
 • Kommittén skall vara representerad vid konferenser rörande avels- och uppfödarfrågor
 • Kommittén ska vara lyhörd för information om positiva och negativa tendenser samt nya vetenskapliga forskningsrön rörande våra raser

Grupp som ansvarar för uppföljning och uppdatering av RAS:
E-postadress: RAS@svenskacollieklubben.se
Elisabeth Bauer, sammankallande från styrelsen
Margaretha Carlsson, representant för Mentalt Sund Collie
Anita Braxenholm
Erica Svensson
Elisabeth Pettersson

Kontaktperson SBK utskott avel och hälsa RAS:
Anita Braxenholm, statistikansvarig
Projekt mentalt sund collie ansvarar för att lista alla kullar och deras hälsodata och MI sammanställs (Elisabeth Landfors och Margaretha Carlsson).

Personer som kan få fram data ur Lathunden är för närvarande Anita Braxenholm och Margaretha Carlsson

I RAS-gruppen hanteras följande ärenden:

 • Skall ansvara för att följa upp och utvärdera våra raser enligt RAS enligt uppdelning ovan
 • Skall vara behjälplig med att ta fram statistik åt styrelsen samt klubbens kommittéer
 • Ta fram en årlig uppföljning av RAS i rapportform
 • Ta fram ett förslag på reviderat RAS-dokument inför 2018