Colliens utveckling

KOMMITTÉN FÖR COLLIENS UTVECKLING
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: colliensutveckling@svenskacollieklubben.se
valpbild 4
Deltagare i kommittén är:
Sammankallande: Kerstin Widmark
Kontakt styrelsen: Anja Rydén Gramner
Veterinär expertis: Marie Baaz

I denna kommitté hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom:

  • Besvara frågor från uppfödare och andra medlemmar avseende rasdata
  • Ansvarar för boka datum för samt förberedelse, arrangemang och planering av colliekonferensen vartannat år. Nästa colliekonferens hösten 2015.
  • Kommittén skall vara representerad vid konferenser rörande avels- och uppfödarfrågor
  • Kommittén ska vara lyhörd för information om positiva och negativa tendenser samt nya vetenskapliga forskningsrön rörande våra raser

Grupp som ansvarar för uppföljning och uppdatering av RAS:
E-postadress: RAS@svenskacollieklubben.se
Elisabeth Bauer, sammankallande från styrelsen
Margaretha Carlsson, representant för Mentalt Sund Collie
Kerstin Widmark, representant för Kommittén för colliens utveckling
Anita Braxenholm
Erica Svensson
Elisabeth Pettersson

Kontaktperson SBK utskott avel och hälsa RAS:
Anita Braxenholm, statistikansvarig
Projekt mentalt sund collie ansvarar för att lista alla kullar och deras hälsodata och MI sammanställs (Elisabeth Landfors och Margaretha Carlsson).

Personer som kan få fram data ur Lathunden är för närvarande Anita Braxenholm och Margaretha Carlsson

I RAS-gruppen hanteras följande ärenden:

  • Skall ansvara för att följa upp och utvärdera våra raser enligt RAS enligt uppdelning ovan
  • Skall vara behjälplig med att ta fram statistik åt styrelsen samt klubbens kommittéer
  • Ta fram en årlig uppföljning av RAS i rapportform
  • Ta fram ett förslag på reviderat RAS-dokument inför 2018