Colliens utveckling

KOMMITTÉN FÖR COLLIENS UTVECKLING
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: avelssamordning@svenskacollieklubben.se
valpbild 4
Deltagare i kommittén är:
Sammankallande: Kerstin Widmark
Kontakt styrelsen: Alf Oskarson
Ulla Bergh-Persson
Marianne Hansson
Veterinär expertis: Marie Baaz

I denna kommitté hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom:

  • Besvara frågor från uppfödare och andra medlemmar avseende rasdata
  • Ansvarar för boka datum för samt förberedelse, arrangemang och planering av colliekonferensen vartannat år. Nästa colliekonferens hösten 2015.
  • Kommittén skall vara representerad vid konferenser rörande avels- och uppfödarfrågor
  • Kommittén ska vara lyhörd för information om positiva och negativa tendenser samt nya vetenskapliga forskningsrön rörande våra raser

Grupp som ansvarar för uppföljning av RAS:

Deltagare i RAS-gruppen är:
Linda de Beau, registrerar utställningsresultat
Carina Persson Näslund, hanterar anmälan av valpkullar från uppfödare samt kennelregister
Jan Klerung, ansvarar för uppföljning av MH-data per egenskap
Kirsten Wretstrand, sammanställer i rapportform uppföljning och utvärdering av RAS

Kontaktperson SBK utskott avel och hälsa RAS:
Hanna Rosell, tar fram statistik från Lathunden
Projekt mentalt sund collie ansvarar för att lista alla kullar och deras hälsodata och MI sammanställs (Elisabeth Landfors och Margaretha Carlsson).

Personer som kan få fram data ur Lathunden är för närvarande Hanna Rosell, Kirsten Wretstrand och Margaretha Carlsson

I RAS-gruppen hanterar ni följande ärenden:

  • Skall ansvara för att följa upp och utvärdera våra raser enligt RAS enligt uppdelning ovan
  • Skall vara behjälplig med att ta fram statistik åt styrelsen samt klubbens kommittéer
  • Ta fram en årlig uppföljning av RAS i rapportform