Gemensamt uttalande från SKK/SBK avseende colliens mentalitet

SKK och SBK har gjort ett gemensamt uttalande efter CS beslut att avslå Collieklubbens ansökan om hälsoprogram nivå 3 avseende mentalitet. Här finns uttalandet i sin helhet:

https://www.skk.se/?newsitem=134508

Styrelsen för SCK blev mycket besvikna över CS beslut att avslå vår ansökan angående hälsoprogram nivå 3 för MI-kullindex på 100 eller över gällande nyfikenhet/orädsla. Trots avslaget är det dock tydligt i uttalandet från SKK/SBK att båda organisationerna inser allvaret i situationen med colliens mentalitet. SCK kommer nu tillsammans med SKK/SBK att på olika sätt konkret arbeta för en förbättring av mentaliteten i vår ras och att fortsätta utreda frågan om hälsoprogram nivå 3.

SCK kommer att delta i SKK/SBK:s arbete för ökad samsyn bland uppfödare gällande colliens mentalitet. Därutöver kommer styrelsen att arbeta för att få fler MH-beskrivna hundar, att skapa möjlighet till en täckhundslista för de som vill erbjuda sina hanar till avel, samt att fortsätta sprida information om vikten av att avelsdjur tillsammans uppnår 100 eller över för MI gällande nyfikenhet/orädsla.

När SKK:s IT-system är utbyggt tillräckligt för att ge rätt information till uppfödare och hanhundsägare på regelbunden basis, är det fortfarande en reell möjlighet att SCK:s hälsoprogram nivå 3 gällande mentalitet införs. Det allra bästa vore förstås om inget hälsoprogram då behövdes, eftersom alla uppfödare självmant valde att ta fram kullar med kullindex på 100 eller över gällande N/O.

Styrelsens mål har alltid varit, och kommer att fortsätta vara, en fysiskt och psykiskt sund collie, som är till glädje för sig själv och sina ägare. Styrelsen för SCK kommer att fortsätta arbeta för att ingen collievalp ska behöva födas med plågsamma rädslor.

För information

Hej!

Vi i styrelsen för SCK förstår att våra medlemmar har många frågor efter CS beslut att avslå vår hälsoansökan nivå 3 för kullindex på 100 eller över gällande nyfikenhet/orädsla. Många har hört av sig och undrar varför vi inte har kommenterat beslutet. Styrelsens kommentar kommer, men tills vidare har vi blivit anmodade att invänta ett gemensamt uttalande från SKK/SBK. Vår kommentar kommer efter att det uttalandet har blivit publicerat.

Hälsningar styrelsen

Ansök om hedersplakett till årsmötet!

Fullständig lista med möjliga priser kommer i Handboken under december samt på hemsidan. Vi vill dock redan nu flagga för möjligheten att ansöka om en plakett för korning/championat, där ansökningstiden är lite kortare.

Följande hedersplaketter kan man ansöka om:
– Korningsplaketter (till collies som korats under året)
– Tjänstehundsplakett (Tjänstehund bevakning eller räddning)
– Championplaketter (till alla svenska, nordiska och internationella utställningschampions samt Lydnadschampionat, Brukschampionat, RallyMästare, Viltspårchampionat m.fl.)

Ansökan om plakett görs senast den 20/12 till plakett@svenskacollieklubben.se. Ange vilken titel som ansöks för, hundens fullständiga namn och reg.nr., ägarens namn.

Boka er annons i Handboken 2017! Deadline 15/11.

Glöm inte att boka er annons till Handboken 2017!

Manusstopp för annonser: senast den 15/11 till annons@svenskacollieklubben.se.
Obs! Du behöver få ett bekräftelsemail, skicka annars igen. Priset är starkt rabatterat, 500 kr för en helsida. Annonsen betalas via faktura i efterhand.

Om flera personer vill gå samman och göra en egen sida för tävlingsmeriter/championat/korning så går det jättebra! Alla de korta annonserna ska då tillsammans bilda en helsida. Ta chansen att synas i Handboken och att samtidigt stödja klubbens arbete med Colliebladet!

Annat material (bilder, texter, reportage osv) tas tacksamt emot på mail: colliebladet@svenskacollieklubben.se. Deadline är 1/11.

Kallelse till medlemsmöte!

Kallelse till medlemsmöte

 

Kära medlem i Svenska Collieklubben! Du kallas härmed till ett medlemsmöte lördagen den 25/11 kl 11-14.

Plats: Piteå Brukshundklubb, Raningsvägen 102, Piteå

 

Det finns möjlighet att ordna samåkning eller hämtning från busstation, tågstation och eventuellt också Kallax flygplats. Hör av dig till Lisa Samuelsson (liisa.samuelsson@hotmail.com) om du har frågor om detta.

 

Dagordning:

 

  1. MI – information och diskussion om Mentalindex, Hälsoprogram nivå 3, m.m. En representant för Projekt Mentalt Sund Collie informerar och leder diskussionen.

 

  1. Svenska Collieklubbens framtid – vi fyller 50 år 2018. Hur ska nästa 50 år bli i klubben? Vad vill medlemmarna ha ut av sin klubb? Vad vill medlemmarna bidra med i sin klubb?

 

Om du vill ha fika under dagen så anmäl dig i eventet på Facebook (Medlemsmöte i SCK) eller maila till liisa.samuelsson@hotmail.com senast den 20/11.

 

Väl mött!

 

Hälsningar

Styrelsen för Svenska Collieklubben

Avelskunnig och passionerad person sökes!

Kommittén för colliens utveckling (tidigare avelskommittén) behöver desperat förstärkning av en eller två eller tre personer för att kunna komma igång med sitt arbete. I arbetet ingår bl.a. att:
– svara på frågor från medlemmar
– svara på frågor från andra collieklubbar
– hålla sig uppdaterade på sjukdomsläget i rasen, både vad gäller gamla och nya sjukdomar. Vid behov samla information från medlemmar/försäkringsbolag samt informera styrelsen om utvecklingen
– medverka på avels-/uppfödarkonferenser med SKK, SLU m. fl.
– delta i arbetet med RAS-uppföljning och RAS-revidering
– svara på frågor från SBK Avel o hälsa, SKK’s avelskommitté
– tillsammans med styrelsen planera uppfödar/colliekonferens
– ha regelbundna telefonmöten

Vi söker dig/er som är eller har varit uppfödare och har både bred och djup kunskap om rasen samt har en stor passion för hälso- och avelsfrågor. Vi ser också gärna att du/någon av er specifikt har erfarenhet av uppfödning av korthårig collie.

Maila till ordforande@svenskacollieklubben.se om du tycker detta låter intressant eller vill veta mer.

Årsmöte 2018

Årsmötet blir lördagen den 17/3 2018 i södra Sverige (antagligen runt Jönköpingstrakten). Vi återkommer med kallelse med information om exakt tid och plats. Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast den 20/10 till sekreterare@svenskacollieklubben.se. Obs! Du behöver få en bekräftelse på ditt mejl. Skicka annars igen.

Handboken 2017

HANDBOKEN 2017

Efter mycket om och men verkar det som om det, med hjälp av delar av den gamla redaktionen för Colliebladet, återigen kan bli en Handbok till alla Collieklubbens medlemmar vid årets slut! Stort och varmt tack till Kirsten Wretstrand och Johan Nilsson som sagt sig kunna åta sig att få ihop Handboken. Efter att Handboken publicerats gäller för styrelsen att fortsätta leta efter en eller två nya redaktörer för att fortsatt kunna ge ut Colliebladet.

Vill du annonsera i Handboken?

Endast helsidesannonser i pdf tas emot. Pris 500 kr (starkt rabatterat). Det är helt OK för flera personer att dela på en helsidesannons, men annonserna måste skickas in som en sida i pdf-format. Betalning görs mot faktura i efterhand.

Manusstopp för annonser: senast den 15/11 till annons@svenskacollieklubben.se. Obs! Du behöver få ett bekräftelsemail, skicka annars igen.

Vill du bidra med material till Handboken?

Artiklar, rapporter från utställningar/tävlingar/en collieägares betraktelser, ja, vad som helst är av intresse! Gärna med bilder.

Manusstopp för texter: senast den 1/11 till colliebladet@svenskacollieklubben.se. Obs! Du behöver få ett bekräftelsemail, skicka annars igen.