Viktigt om medlemsbevis!

VIKTIGT!!!
Vi saknar fortfarande flera mail och betalningar från medlemmar.
Vet ni med er att ni ansökt om medlemskap men inte fått medlemsbevis måste ni kontakta mig under dagen.
Sedan finns tyvärr ingen möjlighet att hinna få sitt medlemsbevis innan årsmötet på lördag.

Jag kommer skriva in de medlemmar med fullständig information i eftermiddag.
sckmedlem(at)outlook.com

MVH Jenny
Medlemsansvarig

Viktig info angående tävlande i bruks på Collie-SM

Viktig info angående tävlande i bruks på Collie-SM i Kungsbacka i juli 2018. Infon kommer från SBK.

________________________________

På förekommen anledning kommer här nu lite mer information om detta med att tävla för rasklubb i bruks vid rasklubbens tävlingar.

Det har nämligen inkommit många frågor om detta nu, men som ni ser nedan under den streckade linjen är detta inget nytt alls!

Det som däremot är nytt:
Är att man rent tekniskt, vid anmälan till rasklubbens bruksprov måste ändra på sitt konto i SBK Tävling, så att man tävlar för sin rasklubb för att utnyttja det företräde man har som medlem i rasklubb hänförd till den rasen.
Detta för att prioriteringen i systemet ska fungera som det är tänkt.

Och sedan måste man ändra tillbaka igen till den lokalklubb man tävlar för vid brukstävlingar arrangerade av lokalklubbar.

Detta gör man genom att:

I inloggat läge, innan man anmäler sig till tävling i bruks arrangerad av rasklubb, gå in på Mitt konto/Mina förare, där långt ut till höger på samma linje som förarens namn står på finns en redigeraruta.

Klicka in där och ändra till rasklubb att tävla för i bruks och glöm inte att uppdatera förarens uppgifter.
Därefter anmäler man sig till rasklubbens tävling och när anmälan är skickad så kan man sedan ändra tillbaka till lokalklubben man tävlar för i bruks igen.

——————

Redan i reglerna som gällde fram till 2006 stod:

”Vid prov som utlysts som rasklubbsmästerskap gäller följande: Förare som är medlem i, och med hund hänförd till, aktuell rasklubb (och som alltså deltar i det i provet ingående mästerskapet) äger företräde.”

Detta ska ställas i relation till att en förare då bara fick representera en klubb i SBK per kalenderår. I 2007 års regler (alltså för 11 år sedan) ändrades representationsbestämmelserna så att en förare fick representera en lokalklubb och därutöver en eller flera rasklubbar (det senare vid tävlan med hund av ras hänförd till rasklubben). I konsekvens med detta ändrades då ovan citerade text till:

”Vid prov som utlysts som rasklubbsmästerskap gäller följande: Förare som representerar, och med hund hänförd till, aktuell rasklubb (och som alltså deltar i det i provet ingående mästerskapet) äger företräde.”

Ny medlemsmejl

OBS!!!

Vi har riktigt stora problem med medlemsmejlen. Som vi tidigare skrivit så fungerar inte mejlen tillförlitligt. Vi har förstått att flera som mejlat får tillbaka felmeddelanden.

Nu finns en ny TILLFÄLLIG mejl som ni får använda, sckmedlem@outlook.com

Colliebladet

Vi har förstått att det är flera som inte fått Colliebladet, handboken.
Kan ni som INTE fått den skicka ett mail till mig, antiloop8(at)hotmail.com SENAST fredag 12/1 så vi kan skicka er ett ex.

Mailen, medlem(at)svenskacollieklubben.se har fortfarande osäker funktion. Har ni mailat och inte fått svar, kontakta oss via PM här eller skicka mail till antiloop8-mailen.

En sista grej, gå gärna in på SBK mina sidor och uppdatera era uppgifter om ni vet att ni bytt adress, telefonnummer, mailadress eller liknande.

Ha de gott!
Jenny, Medlemsansvarig

Handboken

Många väntar nu spänt på att Handboken ska komma ut. Vi i styrelsen och redaktionen ville vänta in SKKs/SBKs uttalande angående CS beslut så att uttalandet kunde komma med i tryck. Tidningen beräknas komma ut i mellandagarna.

Gemensamt uttalande från SKK/SBK avseende colliens mentalitet

SKK och SBK har gjort ett gemensamt uttalande efter CS beslut att avslå Collieklubbens ansökan om hälsoprogram nivå 3 avseende mentalitet. Här finns uttalandet i sin helhet:

https://www.skk.se/?newsitem=134508

Styrelsen för SCK blev mycket besvikna över CS beslut att avslå vår ansökan angående hälsoprogram nivå 3 för MI-kullindex på 100 eller över gällande nyfikenhet/orädsla. Trots avslaget är det dock tydligt i uttalandet från SKK/SBK att båda organisationerna inser allvaret i situationen med colliens mentalitet. SCK kommer nu tillsammans med SKK/SBK att på olika sätt konkret arbeta för en förbättring av mentaliteten i vår ras och att fortsätta utreda frågan om hälsoprogram nivå 3.

SCK kommer att delta i SKK/SBK:s arbete för ökad samsyn bland uppfödare gällande colliens mentalitet. Därutöver kommer styrelsen att arbeta för att få fler MH-beskrivna hundar, att skapa möjlighet till en täckhundslista för de som vill erbjuda sina hanar till avel, samt att fortsätta sprida information om vikten av att avelsdjur tillsammans uppnår 100 eller över för MI gällande nyfikenhet/orädsla.

När SKK:s IT-system är utbyggt tillräckligt för att ge rätt information till uppfödare och hanhundsägare på regelbunden basis, är det fortfarande en reell möjlighet att SCK:s hälsoprogram nivå 3 gällande mentalitet införs. Det allra bästa vore förstås om inget hälsoprogram då behövdes, eftersom alla uppfödare självmant valde att ta fram kullar med kullindex på 100 eller över gällande N/O.

Styrelsens mål har alltid varit, och kommer att fortsätta vara, en fysiskt och psykiskt sund collie, som är till glädje för sig själv och sina ägare. Styrelsen för SCK kommer att fortsätta arbeta för att ingen collievalp ska behöva födas med plågsamma rädslor.