Årsmöteshandlingarna skickade till SKK

Nu är alla handlingar inskickade till SKK inkl. aktuell medlemslista per 31 maj med registrerade e-postadresser. Du hittar handlingarna här på hemsidan inklusive guide till hur du registrerar dig p VoteIt och skaffar ett konto så du kan rösta från den 30/6 kl 9:00 till den 2/7 kl. 22:00.

Du kan gå in och rösta när du vill under dessa 3 dagar.

http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/om-arsmotet/kallelse-handlingar/

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2020-06-17 >>

Här kommer du till sidan med kallelse och alla handlingar inför klubbens förenklade digitala årsmöte 30/6-2/7 >> http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/om-arsmotet/kallelse-handlingar/

Alla medlemmar per den 30 maj 2020 ska ha fått kallelsen med mejl eller om ni inte angivit någon e-post i medlemssystemet, har du fått ett brev.

REMISSVAR COLLIEUTREDNINGEN

STYRELSEN HAR SVARAT PÅ SKK:S REMISS

Collieutredningen presenterade i januari 2020 sin slutrapport.
SKK har skickat ut den på remiss till Svenska Collieklubben samt till vår specialklubb Svenska Brukshundklubben med svar till senast 20 maj.

På ett extra styrelsemöte den 6 maj beslutade styrelsen att skicka in följande remissvar till SKK.

Remissvar Collieutredningen >>

Här kan du läsa mer om Collieutredningen och hitta en länk till själva rapporten. http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/skks-collieutredning/

Ordförandens rader 25 mars

Det är oroliga tider. För hela samhället. Det gör det svårt att planera framåt för ingen vet riktigt NÄR det blir som vanligt igen…

Mitt i allt detta skulle vi haft vårt årsmöte. Jag skulle vilja ta tillfället i akt för att förklara min syn på föreningsverksamhet och vilken roll ett årsmöte bör ha. Vi vill gärna ha transparens och vi vill kunna påverka. Medlemmarnas tydligaste tillfälle där de kan påverka inom SCK är på vårt årsmöte; inom SBK är det ytterst på Kongressen och för SKK och hela föreningshundsverige är det på Kennelfullmäktige.

Varför kan vi inte bara poströsta? Det låter klokt, då kan alla medlemmar säga sitt utan att behöva resa. Men i längden vore det förödande för Collieklubben, för SBK och för SKK. För en demokratisk förening är beroende av att medlemmar utövar sin rättighet, någon har sagt att antalet motioner visar på hur levande organisationen är (ju fler motioner desto mer levande). På ett fysiskt möte finns alla möjligheter att debattera och diskutera och det har hänt fler än en gång att medlemmar har bytt åsikt efter en sådan omgång på ett årsmöte och röstat annorlunda än vad de hade tänkt göra innan själva mötet. Oklarheter kan förtydligas, inte alla har lika stor möjlighet att förstå det skrivna budskapet eller har tänkt igenom alla konsekvenser – men på mötet blir det tydligare.

Vad vill jag säga med detta?

Jo, årets årsmöten inom många klubbar är fortfarande ovissa. Jag och styrelsen funderar givetvis på olika alternativ.

Styrelsen har beslutat att flytta årsmötet till den 30 maj (CS beslut om förlängning sträckte sig till den 31 maj). Ingen vet dock om detta är tillräckligt långt bort för att vi ska kunna hålla ett fysiskt årsmöte. Det är Coronaviruset som avgör det.

CS (SKK:s Centralstyrelse) och FS (SBK:s Förbundsstyrelse) funderar ytterligare på detta. SBK har flyttat sin Kongress till i höst.

Jag är övertygad om att vi alla inser att oavsett när och om och hur det blir ett årsmöte, så är det en speciell situation som vi alla bara behöver acceptera. Vilken den slutliga lösningen blir vet ingen.  
Våra stadgar tar inte höjd för något likande utan vi får helt enkelt avvakta och se.

Det viktigaste är ändå att vi tar vårt ansvar för att begränsa smittspridningen och värna om de som tillhör olika riskgrupper. Vi får helt enkelt hålla ut.

Avslutningsvis vill jag meddela att styrelsen håller ställningarna. Vi fortsätter verksamheten. Vi behöver fundera på vad som är rimligt, önskvärt och vad som är viktigast under 2020, ett år vi alla lär minnas. Vi avvaktar, och samtidigt planerar vi för olika scenarion.

Under tiden så får vi passa på och njuta av våra hundar och av naturen. Våren är trots allt på ingång!
Så ta hand om varandra och om vår moder jord.

Ordförande Kirsten Wretstrand

Med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19

Collieklubben följer utvecklingen och beaktar de senaste riktlinjerna och bestämmelserna gällande arrangemang nu i Corona-tider. Styrelsen har precis genomfört en LA-konferens via Skype där vi bl.a. diskuterade hur vi ska göra med våra kommande inplanerade aktiviteter.

Styrelsen har tyvärr redan beslutat att ställa in vår vår utställning i Lidköping den 2 maj då den Kennelklubb som vi skulle hyra in oss hos, ställde in. SBK och SKK har godkänt att även vi ställer in.

Däremot planeras genomförande av följande aktiviteter:

  • Figurant-utbildning den 3-5 april på Östhammars BK
  • Timrå utställning den 8 maj

Gällande fler arrangemang så meddelar vi här och på Facebook hur vi gör. Rent generellt är det bra att genomföra arrangemang där vi får vara med våra hundar och som är av låg risk, vilket utomhusaktiviteter anses vara.

Här hittar du en kalender med Collieklubbens aktiviteter för 2020 >>

Hämtat från Brukshundklubbens hemsida:
Följande generella rekommendationer ges och de baserar sig på information från Folkhälsomyndigheten.

  • Om du själv känner av symptom eller är orolig för smitta så avstå att delta i aktiviteter.
  • Var noga med hygienen och ha lite tvål och våtservetter med dig alternativt handsprit.
  • Om du är arrangör av ett prov eller tävling där det ingår hantering av föremål, se till att det finns lite tvål och våtservetter alternativt handsprit som tävlings- eller provledaren använder mellan momenten där föremål används.
  • Undvik att ta i hand, även om det ingår i prov- och tävlingsverksamheten.
  • Undvik att röra ansiktet tills du haft möjlighet att rengöra händerna
  • I vår verksamhet håller vi normalt avstånd mellan varandra då vi mestadels har en hund i kopplet så de rekommenderade 1,5 – 2 meter uppfylls.
  • Se till att fika serveras utomhus.

Länk till allmänna råd som SBK tidigare gått ut med >>

Tänk på att vid utomhusaktiviteter verkar smittorisken vara betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder detta i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på utomhusverksamhet för att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning.

> (opens in a new tab)”>Folkmyndighetens råd för riskbedömning >>

Hämtat från Folkmyndighetens hemsida:
För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2 på deras hemsida, följ länken ovan).

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Collieutredningen är överlämnad till CS (SKK)

Arbetsgruppen har lämnat över sin slutrapport till styrgruppen. Idag måndag den 3 februari har SKK lagt ut rapporten på sin hemsida.
Länk till SBKs hemsida >>
Länk till SKKs hemsida >>

Från SBK:s hemsida
Läs underlaget som lämnats till SKKs centralstyrelse för beslut kring hälsoprogram för collie och dess mentala status. Rapporten är en sammanställning och ger förslag på åtgärder.

Collieutredningens ordförande, Ionie Oskarson, har överlämnat Collieutredningens slutrapport som beställts av Centralstyrelsen, CS, till SKK.

Bakgrunden till uppdraget var en begäran från Svenska Brukshundklubben, SBK, att införa krav på ett mentalindex som skulle uppfylla vissa villkor för registrering av valpkull. CS konstaterade då att frågeställningen delat Svenska Collieklubben, SCK, med mycket starka åsiktsskillnader som funnits under många år. Uppdraget var att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram.

Centralstyrelsen kommer att få en föredragning om utrdeningen vid sitt nästa sammanträde. SBK och SCK styrelser kommer att erbjudas att få utredningen presenterad vid lämpligt tillfälle.

Utredningen kommer att skickas på formell remissrunda till SBKs och SCKs styrelser. CS avser att fatta beslut i frågan under våren.

Bakgrund
SKK:s Centralstyrelse beslutade i slutet av 2017 att man skulle ta en mer aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. Det resulterade i ett arbete som går under benämningen collieutredningen.

”Uppdraget är att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram inom SKK-organisationen”. 

Här kan du läsa mer om Collieutredningen på SCK:s hemsida >>

Vi har stängt enkäten

Vi har till dags datum registrerat 147 svar och kommer snarast att sammanställa svaren och delge här på hemsidan.

Under tiden enkäten har varit öppen har vi fått ett par synpunkter på att vi enbart har frågat om bruksprov samt att det inte finns något alternativ ”Utan meriter”.

Därför vill vi nu passa på och påminna om det beslut som SBK:s Förbundsstyrelse (FS) fattade i augusti 2018:
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat från och med 2022.

Länk till SBK där ni kan läsa mer om beslutet samt bakgrunden till att FS fattade detta beslut. https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2018/11/krav-pa-arbetsmerit-for-utstallningscertifikat-och-championat-2022/

Enligt SKK är grundprincipen för vad som kan räknas som arbetsmerit följande: ”Grundprincipen för provmerit för bruksklass och SE UCh, endast rasspecifika arbetsprov för respektive ras kan vara meriterande. ”

SBK uppmanas av SKK att inför kommande regelrevidering noggrant se över vad som utifrån nomenklatur i detta sammanhang kan hänskjutas till att vara rasspecifikt arbetsprov i dess rätta bemärkelse.
För bruksraserna finns det därmed bara vissa prov och tävlingar som kan kvala in och här ingår då inte lydnad, rally, viltspår, agility m.fl.
Inte heller Mentaltest kan anses vara en arbetsmerit.

Vilka prov och tävlingar kan då räknas som arbetsmerit?
Idag är det följande:
Bruksprov – 4 nivåer från appell klass till elit.
IGP (f.d. IPO) – 3 nivåer I-III.
BSL vilket är IPG men utan skyddsdelen dvs. lydnad plus spår – 3 nivåer. IPO-R (Internationell räddningshund i sök)
IGP-FH (Internationellt spårhundsprov)
Vallhundsprov (SVAK)
Draghundsprov

För varje gren som räknas upp fungerar det så att för certifikat krävs generellt en lägre nivå än för Championatet.

Avel och hälsa hos SBK, som hanterar den här regelverket för bruksrasernas del, har listat ytterligare några prov som skulle kunna vara aktuella:
Det nya vallhundsprovet för kroppsvallare (t.ex. collie), Specialsök när det blir officiellt, Mondioring samt att det pågår samtal för att åter kunna få räkna Tjänstehundscert som merit.

För collie så är bruksproven det vanligaste sättet att meritera sig men det nya vallhundsprovet för kroppsvallare är väldigt intressant. Även BSL passar vår ras och varför inte draghundsprov.

Det är viktigt att arbetande raser har någon form av krav på arbetsmerit för utställningsmeriteringar för annars kommer rasen att förlora sin arbetsvilja och rasen förändras. Syftet måste vara att bevara våra bruksraser och inte låta dem bli raser helt utan drivande egenskaper, dvs något som driver dem framåt, som gör att vår ras gillar att spåra, valla, springa, söka osv. Alla bruksraser har inte samma roll då inte alla t.ex passar som polishundar men alla bruksraser har en historik som arbetande ras av olika sort och i olika omfattning.