Colliebladet letar ny redaktör

Nuvarande redaktör Victoria Rinkous har tackat nej till att fortsätta med vår medlemstidning Colliebladet. Nummer 2 i år, som snart kommer i våra brevlådor, blir hennes sista nummer. Styrelsen vill tacka henne för hennes insats under det senaste året.

Därmed letar vi en ny redaktör och därefter en ny redaktion.

För att alla lite lättare ska inse vad en redaktör gör och vad som krävs har en beskrivning gjorts, vilken bifogas här nedan.

http://svenskacollieklubben.se/wp-content/uploads/2019/06/Beskrivning-redaktör-Colliebladet_juni-2019-1.pdf

Kommentarer inaktiverade.