Hälsostatistik

Här hittar du uppföljning av hälsostatistik för Collie avseende HD, ED samt Öga. 

Alla officiella aktiveteter som röntgen, MH, MT, utställning, tävling inom bruks, rally, lydnad, agility osv. alla resultat förs in i SKK:s hunddatabas. PÅ SKK:s hemsida ligger både Hunddata samt Avelsdata vilka båda är databaser som alla har tillgång till. Det är från den databasen som alla rasklubbar tankar över data från för att göra analyser, uppföljningar av RAS m.m. Har du aldrig varit inne så prova att hitta din egen hund och se vad som finns bokfört.

Statistik fram till juni 2016.
SCK använder ett program som heter Lathunden som SBK äger. För närvarande hämtas det hem data från SKK:s databas 3-4 gånger per år. Senaste hämtningen är från juni 2016.

cropped-Valp2.jpg

 

HÄLSOSTATISTIK:

Rapporter med antal per grad för HD samt ED per registreringsår.
KH_rapport_ED_grad-per reg.år_2005-2014
LH_rapport_ED_grad-per reg.år_2005-2014
KH-rapport HD-grader-per reg.år_2005-2014
LH-rapport HD-grader-per reg.år_2005-2014

AVELSSTATISTIK:
Här redovisas antal registrerade, inavelsgraden samt kullstorlek per år.
För perioden redovisas avel med hundar födda under perioden, avelsanvändning matadorer, generationsintervall.
AVELSSTATISTIK_KH_2006-2015_JUNI 2016
AVELSSTATISTIK_LH_2006-2015_JUNI 2016

ÖGON:
Ögonstatistik visar andel ögonlysta valpar per registreringsår samt andel som är ua på ögonen.
KH_Ögonstatistik_per reg.år_2005-2014
LH_Ögonstatistik_per reg.år_2005-2014

KENNELSTATISTIK:
Här redovisas statistik för HD, Ögon samt ED per kennel för att man skall kunna se hur många avkommor som är undersökta samt andel dysplasi, anmärkning ED. För ögon är det ögonlysning av valpar som avses.
Alla kennlar med kull under perioden är med.
HÄLSOSTATISTIK LH, HD INDEX (fram till april 2017)
HÄLSOSTATISTIK KENNLAR KH och LH_HD_Ogon_ED
HÄLSOSTATISTIK KENNLAR KH och LH_HD_ÖGON_ED (excel)

Alla kullar födda efter 1999-12-31 med kullstatistik för HD, ED samt MH.
KH_Kullar_HD_ED_MH-resultat_födda efter 1999
LH_Kullar_HD_ED_MH-resultat_födda efter 1999