Info från Styrelsen

Ordförandens rader: 2017-05-31

Hej!

Då har det gått en vecka sen Svenska Brukshundklubbens kongress 2017, där jag som ordförande för Svenska Collieklubben deltog under två dagar. Det var en intensiv helg med föreläsningar, diskussioner och förhandlingar, och mycket, mycket hundsnack med rasklubbs- och distriktsrepresentanter. Jag vill här samla några av mina intryck och reflektioner efter helgen.

En av de största diskussionspunkterna under första dagen var en diskussion om SBK:s ekonomi, då det visade sig att ett misstag begåtts gällande intäkter för rallylydnaden, vilket innebär att 750 000 kr mer ska ligga i det budgeterade resultatet för 2018. Denna diskussion påverkade även en motion gällande en höjning av förbundsavgiften med 20 kr då detta motiverades med ekonomiska behov i budget som nu delvis täcktes av denna inkomst som missats att redovisas. Kongressen beslutade ändå att höja förbundsavgiften. Detta kommer att påverka rasklubbarnas och lokalklubbarnas möjligheter att höja sina medlemsavgifter framöver.

Gällande personvalen för förbundsstyrelsen blev det en ändring i den styrelse som slutligen valdes gentemot valberedningens förslag: Anders Dahlstedt valdes på omval istället för ett nyval av Gunilla Andersson. I övrigt bidrog personvalen inte till några direkta diskussioner. Man kan dock fundera över könsfördelningen: av SBK:s medlemmar är över 80 % kvinnor, men det syns varken i förbundsstyrelsens sammansättning eller i distrikt och utskott.

Förbundsstyrelsen hade en motion om förändring av SBK:s logotyp – förslaget ser ut som det förra förutom att kedjan ska tas bort. Detta förslag röstades igenom efter livliga diskussioner och votering. Det beslutades också att SBK ska verka för att denna logotyp används i hela organisationen efter en period med utfasning (som kan bli rätt så lång för att inte belasta distrikt och rasklubbar samt lokalklubbar med stora kostnader). Personligen tycker jag och Collieklubbens styrelse att den nya loggan är fin och symboliserar nystart och en modern och nytänkande hundorganisation. Vi kommer dock arbeta för att rasklubbarna får fortsätta att ha ”sina” raser som huvudbild i mitten av logotypen istället för SBK:s stiliserade schäfer/kelpiehuvud.

I övrigt var det rapporter från bland annat Organisationsutredning 2020, en föreläsning om kvinnliga pionjärer inom SBK, information om Bruks-SM 2017 och Atibox 2018, samt en föreläsning från Pär Johansson som startade Glada Hudik, om framåtanda, att våga förändras och att vara öppen för att andra inte är som du, och att se det som en tillgång.

I övrigt var det en lugn, trevlig kongress med många trivsamma samtal och god mat.

Vid pennan
Anja Rydén Gramner
Ordförande i Svenska Collieklubben

SONY DSC

Styrelseprotokoll 2017-2018
Årsmötesprotokoll 2017-03-18 inkl bilagor utom revisionsberättelse

Styrelseprotokoll 2016-2017
Protokoll 10/ 2017-03-09 
Protokoll 9/ 2017-02-15
Protokoll 8/ 2017-01-12
Protokoll 7/ 2016-12-14
Protokoll 6/ 2016-11-24
Protokoll 5 /2016-11-02
Protokoll 4/ 2016-09-17
Protokoll 3/ 2016-06-10
Protokoll 2/ 2016-04-21
Årsmotesprotokoll 2016-03-18

Styrelseprotokoll 2015-2016
Protokoll 9/ 2016-01-20
Protokoll 8/ 2015-12-08
Protokoll 7/ 2015-10-09
Protokoll 6/ 2015-09-24
Protokoll 5/ 2015-06-21
Protokoll 4/ 2015-05-21
Protokoll 3/ 2015-04-28
Protokoll 2/ 2015-03-25
Årsmötesprotokoll 2015-03-15_alla bilagor

Styrelseprotokoll 2014-2015
Protokoll 13/ 2015-02-17
Protokoll 12/ 2015-01-19
Protokoll 10/ 2014-11-23
Protokoll 9/ 2014-10-18
Protokoll 8/ 2014-09-16
Protokoll 7/ 2014-08-21
Protokoll 6/ 2014-07-16
Protokoll 5/ 2014-06-24
Protokoll 4/ 2014-05-19
Protokoll 3/ 2014-04-27
Protokoll 2/Konstituerande läggs inte ut
Protokoll 1/ 2014-03-23 Årsmötesprotokoll inkl bilagor

Styrelseprotokoll 2013-2014
Protokoll 14/14-03-21
Protokoll 13/14-02-07
Protokoll 12/14-01-20
Protokoll 11/13-12-16
Protokoll 10/13-11-18
Protokoll 9/13-10-22
Protokoll 8/13-09-26
Protokoll 7/13-08-26
Protokoll 6/13-07-11
Protokoll 5/13-06-09
Protokoll 4/13-05-14
Protokoll 3/13-04-14
Protokoll 2/13-04-03
Årsmötesprotokoll 2013-03-16
Bilagor till årsmötesprotokoll 2013-03-16
 
Styrelseprotokoll 2012-2013
Protokoll 13/13-03-15
Protokoll 12/13-02-15
Protokoll11/13-01-15
Protokoll 10/12-12-10
Protokoll 9/13-01-20

Protokoll 8/12-10-23
 
Protokoll 7/12-09-22
 
Protokoll 6/12-08-22
Protokoll 5/12-06-27 
Medlemsmöte/12-07-07 
Protokoll 4/12-05-30 
Protokoll 3/12-04-23
Protokoll 2/12-03-31
Årsmötesprotokoll 12-03-13 inkl. bilagor 2-7
Protokoll 13/12-03-14
Protokoll 12/12-02-02
Protokoll 11/12-01-16

Styrelseprotokoll   2011
Protokoll 10/11-12-05
Protokoll 9/11-11-07
Protokoll 8/11-09-26
Protokoll 7/11-08-16   
Protokoll 6/11-06-20
Medlemsmöte/11-07-23 
Protokoll 5/11-05-24
Protokoll 4/11-05-04
Protokoll 3/11-04-12
Protokoll 2/11-03-26-27
Årsmötesprotokoll 11-03-26 inkl. bilagor och övriga handlingar från mötet 

Äldre styrelseprotokoll
år 2010
år 2009
år 2008
år 2007
år 2006
år 2005