Info från Styrelsen

2018-07-31
Styrelsen eftersöker medlemmarnas önskemål om domare till våra utställningar
.
Det har till styrelsen inkommit önskemål om domare att döma på SCK’s utställningar.
Det har inkommit förslag på över 25 olika domare, och styrelsen vill öppna upp för ännu fler förslag för att tillgodose medlemmarnas önskemål om en hög variation och se om vi kan samarbeta med andra rasklubbar eller SKK vid inbjudan.
Mejla sekreterare med dina önskemål det är så trevligt att se att så många medlemmar engagerar sig.
——————————————————————————————————————–

2018-05-03
Vad har hänt i Collieklubben efter årsmötet?
Den 20 april erhöll styrelsen ett mail om en begäran om att ett extra medlemsmöte skulle hållas. Den 26 april erhöll vi ett rekommenderat brev med samma innehåll. Dessa personer var missnöjda med demokratiska val! Fel personer valdes!? Samma dag hölls vårt andra styrelsemöte då frågan diskuterades. Eftersom vi hade svårt att se varför vi skulle godkänna begäran, sändes förfrågan till Specialklubben(SBK) om hur detta skulle hanteras.
SBK:s Förbundsstyrelse gav beskedet att stadgarna inte är tillämpliga enligt begäran, så vi följer SBK:s beslut att inte kalla till medlemsmöte.
Att försöka välja ny styrelse efter helt korrekt årsmöte är inte möjligt! Arbetet hade knappast börjar, så något misstroende kunde inte läggas mot styrelsen!

Nu hoppas jag verkligen att dessa personer som hela tiden försöker söndra, istället hjälper till att få en god stämning så vi kan arbeta framåt med det som står oss närmast. Nämligen en klubb som arbetar för samförstånd mellan medlemmarna och för att värna om Colliens framtid som sund och trevlig hund som kan användas på många olika sätt!
Se vidare skrivelserna från SBK och begäran.
Med hopp om gott samarbete med alla i klubben önskar jag er en fortsatt skön vår!

Bengt-Åke Bogren
Ordförande SCK

Till Svenska Collieklubben lista_namn_nytt årsmöte_2018-04-20-3 (1)
Angående begäran om extra medlemsmöte – SCK

14/12-17
SKK och SBK har gjort ett gemensamt uttalande efter CS beslut att avslå Collieklubbens ansökan om hälsoprogram nivå 3 avseende mentalitet. Här finns uttalandet i sin helhet:

https://www.skk.se/sv/nyheter/2017/12/fortsatt-utredning-av-colliens-halsa/?