Info från Styrelsen

2018-07-31
Styrelsen eftersöker medlemmarnas önskemål om domare till våra utställningar
.
Det har till styrelsen inkommit önskemål om domare att döma på SCK’s utställningar.
Det har inkommit förslag på över 25 olika domare, och styrelsen vill öppna upp för ännu fler förslag för att tillgodose medlemmarnas önskemål om en hög variation och se om vi kan samarbeta med andra rasklubbar eller SKK vid inbjudan.
Mejla sekreterare med dina önskemål det är så trevligt att se att så många medlemmar engagerar sig.
——————————————————————————————————————–

2018-05-03
Vad har hänt i Collieklubben efter årsmötet?
Den 20 april erhöll styrelsen ett mail om en begäran om att ett extra medlemsmöte skulle hållas. Den 26 april erhöll vi ett rekommenderat brev med samma innehåll. Dessa personer var missnöjda med demokratiska val! Fel personer valdes!? Samma dag hölls vårt andra styrelsemöte då frågan diskuterades. Eftersom vi hade svårt att se varför vi skulle godkänna begäran, sändes förfrågan till Specialklubben(SBK) om hur detta skulle hanteras.
SBK:s Förbundsstyrelse gav beskedet att stadgarna inte är tillämpliga enligt begäran, så vi följer SBK:s beslut att inte kalla till medlemsmöte.
Att försöka välja ny styrelse efter helt korrekt årsmöte är inte möjligt! Arbetet hade knappast börjar, så något misstroende kunde inte läggas mot styrelsen!

Nu hoppas jag verkligen att dessa personer som hela tiden försöker söndra, istället hjälper till att få en god stämning så vi kan arbeta framåt med det som står oss närmast. Nämligen en klubb som arbetar för samförstånd mellan medlemmarna och för att värna om Colliens framtid som sund och trevlig hund som kan användas på många olika sätt!
Se vidare skrivelserna från SBK och begäran.
Med hopp om gott samarbete med alla i klubben önskar jag er en fortsatt skön vår!

Bengt-Åke Bogren
Ordförande SCK

Till Svenska Collieklubben lista_namn_nytt årsmöte_2018-04-20-3 (1)
Angående begäran om extra medlemsmöte – SCK

14/12-17
SKK och SBK har gjort ett gemensamt uttalande efter CS beslut att avslå Collieklubbens ansökan om hälsoprogram nivå 3 avseende mentalitet. Här finns uttalandet i sin helhet:

https://www.skk.se/sv/nyheter/2017/12/fortsatt-utredning-av-colliens-halsa/?

Protokoll AU 1/2018-08-30
Protokoll 9/2018-08-15
kostnader styrelsen t o m 25 mars
Protokoll  8/ 2018-06-14
Protokoll 7/ Extra medlemsmöte 9 juni 2018
Protokoll 6/ 2018-05-27
Protokoll 5/ 2018-05-15
Protokoll 4/ 2018-05-02
Protokoll 3/ 2018-04-26
Protokoll 2/ 2018-04-05
Årsmötesprotokoll 2018-03-24
Del-5-Revisionsberättelse-Hollströms-fond
Del-6-Revisionsberättelse-SCK

Styrelseprotokoll 2017-2018
Protokoll 13/ 2018-03-23
Protokoll 12/ 2018-03-01
Protokoll 11/ 2018-02-12
Protokoll 10/ 2018-01-08
Protokoll 9/ 2017-11-14
Protokoll 8 del 1/ 2017-10-15
Protokoll 7/ 2017-10-01
Protokoll 6/ 2017-08-07
Protokoll 5/ 2017-06-18
Protokoll 4/ 2017-05-30
Protokoll 3/ 2017-04-23
Protokoll 2/ 2017-03-31
Årsmötesprotokoll 2017-03-18 inkl bilagor utom revisionsberättelse
Del-6-Revisionsberättelse

Styrelseprotokoll 2016-2017
Protokoll 10/ 2017-03-09 
Protokoll 9/ 2017-02-15
Protokoll 8/ 2017-01-12
Protokoll 7/ 2016-12-14
Protokoll 6/ 2016-11-24
Protokoll 5 /2016-11-02
Protokoll 4/ 2016-09-17
Protokoll 3/ 2016-06-10
Protokoll 2/ 2016-04-21
Årsmotesprotokoll 2016-03-18

Styrelseprotokoll 2015-2016
Protokoll 9/ 2016-01-20
Protokoll 8/ 2015-12-08
Protokoll 7/ 2015-10-09
Protokoll 6/ 2015-09-24
Protokoll 5/ 2015-06-21
Protokoll 4/ 2015-05-21
Protokoll 3/ 2015-04-28
Protokoll 2/ 2015-03-25
Årsmötesprotokoll 2015-03-15_alla bilagor

Styrelseprotokoll 2014-2015
Protokoll 13/ 2015-02-17
Protokoll 12/ 2015-01-19
Protokoll 10/ 2014-11-23
Protokoll 9/ 2014-10-18
Protokoll 8/ 2014-09-16
Protokoll 7/ 2014-08-21
Protokoll 6/ 2014-07-16
Protokoll 5/ 2014-06-24
Protokoll 4/ 2014-05-19
Protokoll 3/ 2014-04-27
Protokoll 2/Konstituerande läggs inte ut
Protokoll 1/ 2014-03-23 Årsmötesprotokoll inkl bilagor

Styrelseprotokoll 2013-2014
Protokoll 14/14-03-21
Protokoll 13/14-02-07
Protokoll 12/14-01-20
Protokoll 11/13-12-16
Protokoll 10/13-11-18
Protokoll 9/13-10-22
Protokoll 8/13-09-26
Protokoll 7/13-08-26
Protokoll 6/13-07-11
Protokoll 5/13-06-09
Protokoll 4/13-05-14
Protokoll 3/13-04-14
Protokoll 2/13-04-03
Årsmötesprotokoll 2013-03-16
Bilagor till årsmötesprotokoll 2013-03-16
 
Styrelseprotokoll 2012-2013
Protokoll 13/13-03-15
Protokoll 12/13-02-15
Protokoll11/13-01-15
Protokoll 10/12-12-10
Protokoll 9/13-01-20

Protokoll 8/12-10-23
 
Protokoll 7/12-09-22
 
Protokoll 6/12-08-22
Protokoll 5/12-06-27 
Medlemsmöte/12-07-07 
Protokoll 4/12-05-30 
Protokoll 3/12-04-23
Protokoll 2/12-03-31
Årsmötesprotokoll 12-03-13 inkl. bilagor 2-7
Protokoll 13/12-03-14
Protokoll 12/12-02-02
Protokoll 11/12-01-16

Styrelseprotokoll   2011
Protokoll 10/11-12-05
Protokoll 9/11-11-07
Protokoll 8/11-09-26
Protokoll 7/11-08-16   
Protokoll 6/11-06-20
Medlemsmöte/11-07-23 
Protokoll 5/11-05-24
Protokoll 4/11-05-04
Protokoll 3/11-04-12
Protokoll 2/11-03-26-27
Årsmötesprotokoll 11-03-26 inkl. bilagor och övriga handlingar från mötet 

Äldre styrelseprotokoll
år 2010
år 2009
år 2008
år 2007
år 2006
år 2005