Info: SKK beslut av Hälsoprogram (MI)

Styrelsen för SCK har fått glädjande besked från SKK:s Avel och Hälsa som har valt att tillstyrka styrelsens ansökan om hälsoprogram nivå 3 gällande MI-kullindex för Nyfikenhet/orädsla på 100 eller över. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till kommittén för Avel och Hälsa som skrivit ett genomtänkt och välformulerat utlåtande, där de visar djup förståelse för vikten av en sund mentalitet i vår ras, och som stödjer styrelsens strävan för att det i framtiden ska finnas en allt mindre risk för att collievalpar föds med rädslor som är en plåga för dem själva och de familjer de lever med.

Styrelsen för SCK
SKK: Collie – hälsoprogram

Kommentarer inaktiverade.