Innehåll LA-Pärmen

Innehåll LA-pärmen

1:1 Handledning LA pärmen
1:2 Uppdateringar LA pärmen
1:3 Viktiga adresser
1:4 Stadgar extern länk
Övrig Information
2:1 Medlemskategorier
2:2 Lokala Aktivitetsområden, geografisk karta
Regler för lokala aktivitetsområden
3:1 Aktivitetsområdets organisation
3:2 Årsmöte/Års sammankomst/Årsavlut
3:3 Konstituerande möte
3:4 Styrelse möte i LA
3:5 Kallelse & Agenda
3:6 Öppnande av vilande LA
3:7 Upplösa ett LA
3:8 Ekonomi
3:9 Arvoden
3:10 Fördelning vinst/förlust
3:11 Bankgiro
3:12 Blankett bokföring
3:13 Sammanställning arvoden
3:14 Inventarier & kontoförteckning
3:15 Resultat & Balans
3:16 Verksamhetsplan & budget
3:17 Vad som ska skickas till SCK centralt
Föreningsteknik
4:1 Föreningsteknik
4:2 Arbetsbeskrivning Ordföranden
4:3 Arbetsbeskrivning Sekreteraren
4:4 Arbetsbeskrivning Kassören
4:5 Arbetsbeskrivning kontaktperson
4:6 Arbetsbeskrivning Revisorn
Samarbetspartner
5:1 Studiefrämjandet
5:2 Logga studiefrämjandet
Rasstandard
6:1 Långhårig Collie
6:2 Korthårig Collie
6:3 Mental rasprofil Collie
6:4 Logga Svenska Collieklubben
Att arrangera Collie SM
7:1 Anvisningar Collie SM
7:2 Checklista för SM arrangörer priser & rosetter
7:3 Checklista inför utställningen
7:4 Regler SM titlar
7:5 Mall för kvittenser Vandringspriser
7:6 Redovisningsmall SM vinnare
7:7 Redovisning Vandringspriser
Att arrangera lydnadsprov
8:1 Att arrangera lydnadsprov
Lydnadsprovsbestämmelser extern länk
Lydnadsprovsbestämmelser Elit extern länk
Att arrangera Rallylydnad
9:1
Att arrangera utställning
10:1
10:2
Att arrangera Mentalbeskrivning
11:1
11:2
11:3
11:4
11:5
11:6
11:7
Korning 2007 och 2017
12:1
12:2
12:3
Förtjänsttecken SBK
13:1
13:2
PR
14:1 Colliebladet
14:2 SCK:s folder