Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

KLUBBINFO - INFO FRÅN STYRELSEN  

Info från styrelsen | Remissvar | Info från Avel & Hälsa | Agria Breed Profiles 


Uppdaterad 2013-01-20


AGRIA BREED PROFILES

Vid SBK:s Avelsmålskonferens i November 2010 redovisade Ib Ahlén från Agria nyheter i Breed Profiles.

Länk till Veterinärvård långhårig collie.pdf >>>
Länk till Dödsorsak långhårig collie.pdf >>>
Länk till Veterinärvård korthårig collie.pdf >>>

I Handboken 2011 finns en artikel av Marie Baaz om Agria Breed Profil. Läs den här >>


BAKGRUND
I samband med SBK:s konferens så ställde Gruppen Avelsamordning (inom Utskottet Avel och Hälsa) två frågor till rasklubbarna att fundera på utifrån den aktuella statistiken från Agria.

Vad kan man som uppfödare påverka?

Vad kan man genom skadeförebyggande åtgärder minska?

Dessa frågor och svar från respektive rasklubb kommer att diskuteras i samband med rasklubbsträffen innan SBK:s kongress i maj.

Varje rasklubb har fått statistik för ”sin/sina” raser där de jämförs med samtliga övriga hundar i Agrias databas.

SCK har fått statistik för Långhårig Collie gällande dödsorsak och gällande veterinärvård.
För korthårig Collie har vi enbart fått statistik för veterinärvård. Vi har efterfrågat även statistik för dödsorsak gällande korthåren men den filen finns ännu inte sammanställd.

Sedan tidigare finns data sammanställt för perioden 1995 – 2002 nu är det kompletterat med data för 2003-2006. Flera raser har tillkommit, vilket för Collie innebär att lång och korthårig Collie är separerade och redovisas var för sig.

De 100 vanligaste raserna finns med i Agrias databas, informationen redovisas dels genom statistik baserat på dödsorsak och dels som orsak till veterinärbesök.

Statistiken för veterinärbesöken är ”tvättat” vilket innebär att en hund enbart förekommer en gång / diagnos oavsett hur många gånger den har sök för samma åkomma. Statistiken visar alltså antalet individer som har sökt för en viss diagnos och inte hur många gånger de har sökt.

Agrias material är unikt då det omfattar en stor mängd hundar och raser. Det sträcker sig över en lång tidsperiod och ca 50 % av alla försäkrade hundar finns försäkrade i Agria.

© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post  
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor