Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

KLUBBINFO - INFO FRÅN STYRELSEN 

Info från styrelsen | Remissvar | Info från Avel & Hälsa | Agria Breed Profiles 


Uppdaterad 2012-09-25


INFO FRÅN UTSKOTTET AVEL & HÄLSA

Här har du de senaste utgivna kommunikationsbreven från utskottet:

Kommunikationsbrev nr 1 2011 >>
Kommunikationsbrev nr 2 2011 >>

 


Avelsfrågor, friskvård, exteriör, utställningar och hundars mentalitet bedrivs av Utskottet för avel
och hälsa och dess utskottsgrupper. Utskottet består av ledamöter som arbetar centralt med frågor rörande avel och hälsa.

Vi som rasklubb har oftast kontakt med utskottet för avel & hälsa eftersom de hanterar stora delar
av rasklubbarnas ansvarsområden och aktiviteter såsom utställningar, exteriörbeskrivningar,
avelsfrågor, hela mentalitetsbiten med bl.a. MH och MT osv. 
De arrangerar även rasklubbsträffar i samband med organisationskonferensen i februari samt
Kongressen i maj. Det arrangeras även konferenser och utbildningar m.m.
Vidare är utskottet vår länk mot SKK, eftersom Collien är en av numera 17 bruksraser och vår specialklubb är SBK. 

Utskottets uppgift:
I stadgan § 2 står bland annat att:

"Vi ska inom Brukshundklubben verkar för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.
För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avels-
ansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presen-
teras publikt"
.


SBK har en mängd information på FIDO, där du bl.a. hittar du mer info om och från utskottet.
Du måste logga in på den sidan via ditt medlemsnummer och ett lösenord.
Här kan du hitta det mesta angående MH och MT m.m. alla möjliga tänkbara blanketter m.m.

Länk till FIDO på SBK:s hemsida >>>

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post  
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor