Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

KLUBBINFO - COLLIEBLADET 

Colliebladet | Redaktionen | Tidningar | Annonsering | Anmäl Handboken   


Uppdaterad 2014-09-28


ANMÄLAN TILL HANDBOKEN 2014
Anmälan av korad hund/Champion samt ansökan av plaketter till årsmötet 2015

Du som har fått en hund korad eller att din hund blivit Champion kan få din hund publicerad i Handboken, dvs. Julnumret av Colliebladet. Ägaren av hunden skall vara medlem i SCK vilket 
även gäller för ansökningar av plaketter och priser för utdelning på årsmötet.

Alla typer av utställningschampions kan vara med i Handboken.
Vilka champions som ansöker om plakett på årsmötet listas längre ner på sidan.

Även i år ansöker du samtidigt om plakett för utdelning på årsmötet
Om du eller ombud inte kan ta emot plaketten/erna på årsmötet så bekostar mottagaren porto 
för att få plaketten/erna hemskickade. 
Även i år tar ut en blygsam kostnad för annonsen i Colliebladet - 100 kr.

OM du inte vill vara med i Handboken 2013 men vill ansöka om en plakett 
Anmäl dig här >>

För att vara med i handoken 2014 - gör så här:

 1. Ladda ner antingen ner PDF-filen (från 2011), skriv ut den på papper och fyll i den för hand. 
  >> PDF-anmälan korad/champion Handboken 7 sep 2011

  eller  

  ladda ner wordfilen (från 2011) och fyll i den på datorn och skriv sedan ut den.
  >> WORD-anmälan korad/champion Handboken 7 sep 2011

 2. Fyll i på ALLA raderna på blanketten, signera och POSTA sedan blanketten till:

  Kirsten Wretstrand, Alekärrsvägen 2, 277 31 Kivik

 3. För korade hundar skall du dessutom bifoga kopia på protokoll för
  GK mentaltest och GK exteriörbeskrivning.

 4. Din hunds papper måste ha skickats till Kirsten senast fredag 31 oktober 203.
  Vi kommer inte att ta emot efteranmälningar, allt för undvika felaktigheter i Handboken.

 5. Betala in 100 kr per hund på PG 716745-5 och ange Handboken samt ditt namn.

 6. Du skall även bifoga ett färgkort på din hund. Antingen genom att spara ner kortet på en skiva och posta den tillsammans med anmälan eller så mailar du en bild till colliebladet@svenskacollieklubben.se. 
  Du måste döpa bilden till din hunds fullständiga namn och sen måste du kontrollera 
  att du fått ett svarsmail att bilden kommit fram.

 

Du kan INTE maila din fil till oss utan du MÅSTE SKRIVA ut ett exemplar.
Din anmälan är vårt manus.

Följande Champions gäller för plakett på ÅRSMÖTET: 
SE UCh (Svensk Utställningschampion), Nord UCh (Nordisk Utställningschampion), C.I.B. (Internationell Utställningschampion (ersätter Int Ch)), SE BCh (Svensk Brukschampion), SE LCH (Svensk Lydnadschampion), SE AgCh, SE Ag(hopp)Ch (Svensk Agilitychampion (både hopp och agility)), SE VCH (Svensk Viltspårchampion). 

Det finns fler arbetschampionat som skulle kunna komma ifråga men det har hitintills inte förekommit någon collie med t ex SE (Drag)Ch eller några av de internationella championaten inom bruks och lydnad.

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post  
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor