Collie SM

COLLIE SM 2019 kommer att hållas i Piteå Norra LA 

COLLIE SM 2020 kommer att hållas i Helsingborg av Södra LA

Collie SM 2018!
Här hittar du resultat från SM 2018
Har du foton från detta arrangemang, hör av dig till styrelsen om du vill få dem publicerade.

Årligen arrangerar Svenska Collieklubben ett rasmästerskap – Collie-SM!
Under dessa dagar samlas colliefolk från hela landet för att se på tävlingarna eller deltar i dem. Lokalområdena turas om att vara arrangör av denna flerdagars tävling.

Bild SM-special 2013

På Collie-SM koras Svenska Mästare i bruks, lydnad, rallylydnad samt i agility samt för kort- och långhårig collie på utställningen. Titlarna är inofficiella.
Tävlingarna är officiella i bruks, lydnad och kan vara det i rallylydnad men inofficiella i agility. Fr.o.m. 2011 kom även rallylydnaden med på programmet.

Collie-SM fyller 20 år (1993-2012) >>

Utställningen måste ansökas om tid och plats i september varje år 3 år innan, så då måste vi har klart med var vi skall vara.

tartor collie-sm

Regler för Collie SM:
Allmänt: Föraren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben.
Titlarna ska delas ut till svenskägd och svensk registrerad Collie.

BIS1_BIS2_Junior_2008Svensk Mästare Utställning

Titeln delas ut till dagens bästa lång- resp. korthåriga collie. Hunden ska ha uppnått minst CK-kvalité.

 

 

Svensk Mästare Bruks
Tävlan avgörs i Elitklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras.
En total mästare koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i elitklass.
Vinner gör det ekipage med högsta poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.9
Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel
Då tävlingarna är officiella utses en officiell vinnare i respektive spår och sök.

 

Svensk Mästare Lydnad
Tävlan avgörs i klass 3 enligt officiella regler.
Vinner gör det ekipage med högst poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst 2:a pris.

Vid lika poäng vinner det ekipage med högsta poäng på:
1. Moment 3 (fritt följ)
2. Moment 6 (Sändande med dirigering, läggande och inkallning)

Vid fortsatt lika poäng ska omprov av dess moment ske till dess att hundarna kan särskiljas. Enligt gällande Lydnadsprovsbestämmelser i klass 3. Diplom ska delas ut som replik till Vandringspriset.

Svensk Mästare Rallylydnad
Föraren till hunden ska vara medlem i Svenska Collieklubben.
Tävlan avgörs i Mästarklass enligt officiella regler.

Rally 6_kompr
Vinner gör det ekipage med högst poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst 70 poäng.
Enligt gällande Rallylydnadsbestämmelser i Mästarklass. Diplom ska delas ut som replik till Vandringspriset.

Svensk Mästare Agility
SM titeln delas ut till finalvinnaren.
Diplom ska delas ut som replik till Vandringspriset.

1088 (2)

Appellmästare
Tävlan avgörs i appellklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras.
En total appellmästare koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i appellklass. Vinner gör det ekipage med högsta poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.

hopp stilstudie

Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel
Diplom ska delas ut till vinnaren.

Rasmästare Lägre-Högre klass
Tävlan avgörs i Lägre-Högreklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras. En total Rasmästare Lägre-Högre klass koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i Lägre-Högre klass.
Vinner gör det ekipage med högsta poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.

plats 3_kompr
Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel
Diplom ska delas ut till vinnaren.

Rasmästare Lydnadsklass startklass & klass I-II.
Tävlan avgörs i klass I-II enligt officiella regler.

9-9
Vinner gör det ekipage med högst snittpoäng oavsett klass. Dock lägst ett 2:a pris för att vinnare ska koras. Vid lika poäng vinner det ekipage som tävlat i högsta klassen.
Diplom ska delas till vinnaren.

Rasmästare Rallylydnad
Tävlan avgörs i nyböjrarklass-avancerad klass enligt officiella regler.
Vinner gör det ekipage med högst poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst 70 poäng.
Vid lika poäng vinner den som har erövrat poängen i den högre klassen.
Diplom ska delas till vinnaren.