Kontakt & FAQ

Kontaktpersoner Svenska Collieklubben (SCK)L_Sally_IMGP4105
Arbetsgruppen för Mentalt Sund Collie:
Katia Grzechnik S.k
katia.grezhnik112@hotmail.com
Birgitta Åhman
birgittaahman@icloud.com
Marie Baaz
marie.baaz@gmail.com

Styrelsens kontaktperson
Jerker Sundling
jerker.sundling@gmail.com

Kontaktpersoner Svenska Lantbruksuniversitet (SLU) 
Katja Nilsson e-post: Katja.Nilsson@hgen.slu.se
Per Arvelius e-post: Per.Arvelius@hgen.slu.se
Länk till SLU: www.hgen.slu.se

Vanliga frågor om mentalitet
Projektet Mentalt Sund Collie handlar om att göra det enklare för uppfödarna att avla för mentala egenskaper, och om att det ska bli lättare för valpköpare att finna de hundar som passar just dem. Det här är ett ämne som innefattar en hel del begrepp som är väl etablerade och beprövade inom andra djurslag men nya just när det gäller hund. Därför uppstår förstås många frågor.

Vi har bett Per Arvelius och Katja Nilsson, genetiker vid SLU, att svara på några av de vanligaste frågorna som klubben brukar få. I det här numret handlar frågorna om arvbarheter och ärftlighet. I nästa nummer kommer Katja och Per att svara på frågor om vilka möjligheter och begränsningar Mentalbeskrivning Hund (MH) har i avelsarbetet.

Undrar du över något som handlar om genetik, avelsvärdering, MH eller något annat i relation till projekt Mentalt Sund Collie?

Skicka dina frågor till SCK sekreterare@svenskacollieklubben.se så publicerar vi svaren i Colliebladet och på vår hemsida!

Colliebladet
I Colliebladen Nr 2 och Nr 3 2010 svarar Katja Grandinson och Per Arvelius på vanliga frågor om mentalitet. Här hittar du de båda artiklarna som PDF.
>> Frågor och svar från Colliebladet Nr 2 2010 16 juni 2010 >>
>> Frågor och svar från Colliebladet Nr 3 2010 1 september 2010 >>