Kontakt

Klubbens officiella adress är:
Svenska Collieklubben
c/o Angelita Nooni
Rommelsjö 22
561 62 TENHULT

Klubbens adress avseende bankkontakter
Svenska Collieklubben
c/o. Monica Johansson
Staby-Nyby 59
747 94 Alunda

Organisations nr: 802016-2379
BG 178-8777
Swishnummer: 1232565836

Exteriörbeskrivningsprotokoll postas till:
Sekreterare
Angelita Nooni
Rommelsjö 22
561 62 TENHULT

Utställningsresultat postas till:
Sekreterare /Angelita Nooni se ovan

BG Svenska Collieklubben:  178-8777
Swishnummer: 1232565836
BG Collie SM : 178-9726

Colliebladet:
E-post till redaktionen: colliebladet@svenskacollieklubben.se
Ansvarig utgivare är Kirsten Wretstrand, ordforande@svenskacollieklubben.se

Officiella e-postadresser:
ordforande@svenskacollieklubben.se
viceordforande@svenskacollieklubben.se
sekreterare@svenskacollieklubben.se
medlemsansvarig: lenaogren1@gmail.com
kassor@svenskacollieklubben.se
webmaster.collieklubben@gmail.com
colliebladet@svenskacollieklubben.se
projektet@svenskacollieklubben.se
sponsor@svenskacollieklubben.se
valp@svenskacollieklubben.se 
pris@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se 
tackhund.sck@gmail.com