Kontakt

Klubbens officiella adress är:
Svenska CollieklubbenZina
c/o Tony Hedenstedt
Lillpitevägen 630
946 92 Lillpite

Klubbens adress avseende bankkontakter
Svenska Collieklubben
c/o. Lisa Samuelsson
Barksjövägen 69
944 94 Jävrebyn

Organisations nr: 802016-2379

Exteriörbeskrivningsprotokoll postas till:
Margaretha Carlsson, Åsen 138, 860 41  LIDEN

Utställningsresultat postas till:
Margaretha Carlsson, Åsen 138, 860 41  LIDEN
Katalog och SRD-blanketter till:
Margaretha Carlsson, Åsen 138, 860 41  LIDEN

PG Svenska Collieklubben:  716745-5

Colliebladet:
E-post till redaktionen: colliebladet@svenskacollieklubben.se
Ansvarig utgivare är Anja Rydén Gramner, ordforande@svenskacollieklubben.se

Officiella e-postadresser:
ordforande@svenskacollieklubben.se
viceordforande@svenskacollieklubben.se
sekreterare@svenskacollieklubben.se
sckmedlem@outlook.com
kassor@svenskacollieklubben.se
projektet@svenskacollieklubben.se
sponsor@svenskacollieklubben.se
valp@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se