Kontakt

Klubbens officiella adress är:
Svenska CollieklubbenZina
c/o Angelita nooni
Rommelsjö 22
561 63 TENHULT

Klubbens adress avseende bankkontakter
Svenska Collieklubben
c/o. Christina Johansson
Gunnarstorp 101
386 96 Färjestaden

Organisations nr: 802016-2379

Exteriörbeskrivningsprotokoll postas till:
Sekreterare /Angelita Nooni se.ovan

Utställningsresultat postas till:

PG Svenska Collieklubben:  716745-5

Colliebladet:
E-post till redaktionen: colliebladet@svenskacollieklubben.se
Ansvarig utgivare är Bengt-Åke Bogren, ordforande@svenskacollieklubben.se

Officiella e-postadresser:
ordforande@svenskacollieklubben.se
viceordforande@svenskacollieklubben.se
sekreterare@svenskacollieklubben.se
sckmedlem@outlook.com
kassor@svenskacollieklubben.se
projektet@svenskacollieklubben.se
sponsor@svenskacollieklubben.se
valp@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se