Köpa Collie

Så roligt att just Oktoberdu är intresserad utav en Collie!
Collien karakteriseras i stort av att vara familjekär, vänlig, följsam och lättlärd och det är en aktiv hund som kräver daglig aktivering. Collien är en frisk ras som vanligtvis uppnår en ålder av 10-12 år.

Även om collien är en hund med förhållandevis få sjukdomar så är det viktigt att sätta sig in i vad som är rasens svagheter, och colliens främsta svaghet är vissa delar i mentaliteten. Svenska Collieklubben verkar aktivt för att förbättra colliens mentalitet. Rasen behöver som helhet få en större nyfikenhet, mindre rädslor och mer framåtanda.

Uppfödare skall i val av avelsdjur alltid ta hänsyn till hela hunden, d.v.s dess utseende, exteriör och dess fysiska hälsa och mentalitet. Genom att uppfödare kan motivera sina val av avelsdjur blir det lättare för dig som valpköpare att hitta din framtida familjemedlem.

Till din hjälp – titta här på hemsidan:
På fliken ”Om Collie” hittar du allt du behöver veta om collie. Här finns information om rasens historia, om exteriör, hälsa och mentalitet. Läs gärna SCK:s Avelspolicy, som är klubbens handlingsprogram avseende avel. SCK har tillsammans med SLU haft ett pilotprojekt som kallas Mentalt Sund Collie. Projektet är nu avslutat. Sedan våren 2012 finns det Mentalindex (MI) som hjälper dig som valpköpare att värdera valpkullens förväntade mentalitet. Läs mer!

Tänka på vid val av uppfödare:

  • Är en/flera person/er som man känner förtroende för
  • Be att få träffa BÅDE tiken och valparna hemma hos uppfödaren
  • Att tiken är tillgänglig för valparna under deras första 8 veckor, det är en viktig del i deras utveckling.
  • Uppfödaren bör ställa frågor och ställa krav på dig som blivande valpköpare. Detta för att såväl måna om sina valpar som att du ska få de bästa förutsättningarna i ditt kommande hundägande.
  • En del uppfödare vill att valpköparna ska tävla med sina hundar. Det är viktigt att dina ambitioner stämmer överens med uppfödarens.
  • Då du hämtar din valp ska köpehandling, registreringsbevis och besiktningsintyg vara i ordning. Besiktningsintyg skall vara utfärdat av veterinär och vara högst 7 dagar gammalt. Om någon handling saknas bör du inte fullfölja köpet.

Val av valpkull:

Aktuella valpkullar 
Du kan hitta aktuella kullar för både kort- och långhårig collie här på hemsidan. För varje kull finns data om hälsa, exteriör samt mentalitet, de tre hörnstenarna för varje uppfödare.