Kullinformatörer

Aktuell lista på personer du kan kontakta när du letar valp

Klubben har ett antal Kullinformatörer som står till tjänst med följande:

– Förklara grunderna till den info som presenteras för kullarna
– Tipsa om statistik som finns här på hemsidan
– Hjälpa dig med SKK:s hunddata och avelsdata
– Hur du kan använda Mentalindex

Kullinformatörerna rekommenderar dock ingen speciell kull eller uppfödare utan det är till fullo varje valpköpares eget ansvar.

Tveka inte att ta kontakt med någon av kullinformatörerna!

Följande Kullinformatörer finns idag uppdelat per lokal aktivitetsområde:
Norra LA:
Erika Jonsson, Djäkneböle, Umeå, 070-364 31 31, erikajonsson@ymail.com

Mellersta Norra LA:
Dag Gagner, Njurunda, 060-318 53, 070-376 99 55

Norra Svelands LA:
vakant

Östra LA:
Elisabeth Lindström, Gustavsberg, 073-923 75 29, lindstrom.elisabeth@tele2.se
Elisabeth Ek, Skogås, 070-403 48 84, lillan.ek@telia.com

Södra Svealands LA:
Erica Svensson, erica.anna.svensson@telia.com

Västra LA: 
Lisbeth Hägg, Kungsbacka, 0300-192 16, hagg.l@telia.com

Sydöstra LA: 
Per Lindblad,070-910 63 09, per.lindblad0455@gmail.com

Södra LA: 
Elisabeth Bauer, elisabeth.bauer59@gmail.com