LA pärmen 2019

Användarhandledning LA pärmen


1:1          Handledning LA pärmen
1:2          Uppdateringar
1:3          Viktiga adresser
1:4          Stadga


Övrig information
2:1          Medlemskategorier
2:2          LA-områden , geografisk karta


Regler för LA

3:1          Organisation
3:2          Årsmöte/årssammankomst/årsavslut
3:3          Konstituerande möte
3:4          Kommittémöte
3:5          Kallelse och agenda
3:6          Öppna ett vilande LA
3:7          Upplösa ett LA
3:8          Ekonomi
3:9          Arvoden
3:10        Fördelning Vinst/förlust
3:11        Bankgiro
3:12        Blankett Bokföring
3:13        Sammanställning arvoden
3:14        Inventarie- och kontoförteckning
3:15        Resultat och Balans
3:16        Verksamhetsberättelse, plan och budget
3:17        Vad ska skickas in centralt


Föreningsteknik
 4:1         Föreningsteknik
4:2          Arbetsbeskrivning Ordföranden/sammankallande
4:3          Arbetsbeskrivning sekreterare
4:4          Arbetsbeskrivning Kassör
4:5          Arbetsbeskrivning kontaktperson
4:6          Arbetsbeskrivning revisor


Samarbetspartner
5:1          Studiefrämjandet
5:2          Logga studiefrämjandet


Rasstandard
6:1          Långhårig Collie
6:2          Korthårig Collie
6:3          Mental Rasprofil
6:4          Logga Svenska Collieklubben


Att arrangera Collie SM
7:1         Anvisningar Collie SM
7:2         Checklista för SM arrangörer Priser & rosetter
7:3         Checklista inför utställning
7:4         Regler SM titlar
7:5         Mall för kvittenser VPR
7:6         Redovisningsmall SM vinnare
7:7         Redovisningsmall VPR
7:8         Statuter VPR
7:9         Regler för utdelning av VPR efter 10 år


Att arrangera Lydnadsprov
8:1         Arrangera lydnadsprov
8:2         Bestämmelser klass 1-3
8:3         Bestämmelser Elit


Att arrangera Rallylydnad
9:1         Arrangera Rallylydnad


Att arrangera utställning
10:1       Ansöka om officiell utställning
10:2       Checklista utställning
Utställnings & championatbestämmelser
Anvisningar inofficiell utställning


Att arrangera mentalbeskrivning
11:1       Arrangera mentalbeskrivning
11:2       Regler för MH
11:3       Allmänna anvisningar
11:4       Utförande anvisningar
11:5       Exempel PM
11:6       Prioriteringsordning SCK
11:7       Funktionärer


Korning 2007 och 2017
12:1       Mentaltest 2017
12:2       Mentaltest 2007
12:3       Funktionärer


Förtjänsttecken SBK
13:1      SBK:s Förtjänsttecken
13:2      SBK:s Förtjänstmedalj


PR
14:1      Colliebladet
14:2      SCK:s informationsfolder