Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj
OM COLLIE - MENTALITET

Uppdaterad 2014-06-13


Pilotprojekt tillsammans med SBK/SKK och SLU
Länk till Projekt Mentalt Sund Collie >>

Fas II av projektet pågår och du kan nu hitta mentala indexlistor på den nya hemsidan här nedan

Mentala Index för lång- och korthårig collie >>

Du kan även trycka på loggan här nedanför.
 
SBK (Svenska brukshundklubben) har ras/avelsansvaret för de numera 19 brukshundraserna. I SBK:s stadga § 1 står bland annat att:   

"SBK skall väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar av brukshundras och bevara och utveckla rasernas bruksegenskaper".

En hunds mentalitet är av största vikt. Det handlar om att den skall fungera som det en gång var tänkt när man skapade rasen. Det är också av största vikt att veta mental status hos både hane och tik som skall användas i avel, för att säkerställa att våra hundar även i framtiden har den mentalitet man önskar.

  

Våra hundar utsätts för miljöer som är krävande. Städerna med sin trafik, mycket människor, höga ljudnivåer med mera, vilket inte är en naturlig eller lätt miljö för en hund.

En hund kan reagera med rädsla i många situationer i vårt samhälle. En rädd hund kan lätt försöka försvara sig genom att ta till tänderna. Detta är inget vi kan tillåta. Varken människor eller andra hundar skall utsättas för detta.

 

Svenska Brukshundklubben har under en lång rad av år använt och utvecklat tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet.

Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används mest för att få en bra bild av hundarnas mentalitet.


Den här testformen har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Svenska Brukshundklubben har idag regler som säger att för att tävla bruksprov efter 18 månaders ålder eller genomföra tjänstehundsutbildning skall MH ha genomförts.

 

MH har genomgått omfattande undersökning i flera omgångar av forskare, vilket resulterat i en unik sammanställning över beskrivna hundar. dessa utgör ett bra underlag när rasklubbarna gör utvärderingar på sitt avelsarbete. Mer om det kan du läsa på

www.genetica.se >>


Hundar av brukshundras som skall användas i avel måste ha genomfört MH (känd mental status) för att kunna registrera avkomman. Endast Mentalbeskrivning Hund (MH) räknas som "Känd mentalt status".

 

Allt för att skapa bättre förutsättningar för både hundar och hundägare i vårt moderna samhälle.

Källa SBK

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor