Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj
OM COLLIE - MH och MT 

Uppdaterad 2012-03-11


MH
står för Mentalbeskrivning Hund och är en testform som används för att för att få en bra bild av hundars mentalitet. Hunden får inga poäng utan enbart bedömningen "Känd mental status". MH kan genomföras på alla hundar som fyllt 12 månader. 

På länkarna här nedan kan du läsa om hur ett MH går till samt vilka hundar som får delta på MH. 

MT är ett test, Mentaltest, där hunden bedöms efter en skala och erhåller en slutsumma som vid tillräckligt stor slutsumma får godkänd mentaltest.

Titeln KORAD tilldelas hund som godkänts i såväl mentaltest (MT) som exteriörbeskrivning under förutsättning att hunden enligt SKK:s bestämmelser är utställningsberättigad


SCK:s lokalområden arrangerar vid efterfrågan från uppfödare MH för hela kullar. Till dessa MH har även andra collie förtur vid eventuella lediga platser eller återbud.
Är du intresserad så kontakta ditt lokalområde.
Länk till lokalområden >>


Länkar till SBK

Bestämmelser och anvisningar 
för MH och MT >>

Nya exteriörbeskrivningsprotokollet >>

Broschyren MH som verktyg av SBK Ladda ner här >>


Länk till Genetica
Här kan du läsa mer >>

 

  
 

 

 

 


För godkänd mentaltest krävs att hunden: (ÄNDRADES 2012-01-01)

  • efter 18 månaders ålder vid officiell mentaltest erhållit +300 poäng och inte kryssats i någon ruta med kursiverad text. 

  • Förutom minimipoängen skall poängfördelningen minst vara 50 poäng i del 1
   (Samarbete – uthållighet) samt minst 215 poäng på resterande del i protokollet. Hunden kan
   även uppnå ett ”väl godkänt” resultat, vilket innebär 480 poäng eller högre.

För godkänd exteriörbeskrivning krävs att hunden:

  • efter 18 månaders ålder vid officiell exteriörbeskrivning erhållit kryss i rutan godkänd (bedömts motsvara lägst 2:a pris/Good vid kvalitetsbedömning).
    

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor