Mentalitet uppföljning

MH_spoken_avkladdMH och MT är mentala prov där resultatet registreras och därmed kan man ta fram statistik och följa upp hur colliens mentalitet är och utvecklas.

Rapport ”Redovisning egenskaper MH för 3 perioder” (kommer inom kort); 2000-2004, 2005-2009 samt 2010-2014. Jämförelser per egenskap och fördelning av kryss 1-5 för kort- respektive långhår.

MH-statistik per registreringsår med andel genomförda samt avbrutna och medelvärden för egenskaper Social kontakt, Lekfullhet, Förföljer & griper, Nyfiken/Orädd samt Hot/Aggression.

KH_MH per reg.år_2005-2014
LH_MH per reg.år_2005-2014
Egenskaper från MH under 3 perioder (2016-09-04)

MH står för Mentalbeskrivning Hund och är en testform som används för att för att få en bra bild av hundars mentalitet. Hunden får inga poäng utan enbart bedömningen ”Känd mental status”. MH kan genomföras på alla hundar som fyllt 12 månader.
På länkarna här nedan kan du läsa om hur ett MH går till samt vilka hundar som får delta på MH.

MT är ett test, Mentaltest, där hunden bedöms efter en skala och erhåller en slutsumma som vid tillräckligt stor slutsumma får godkänd mentaltest.

Titeln KORAD tilldelas hund som godkänts i såväl mentaltest (MT) som exteriörbeskrivning under förutsättning att hunden enligt SKK:s bestämmelser är utställningsberättigad.

MH för hela kullen

SCK:s lokala aktivitetsområden arrangerar vid efterfrågan från uppfödare MH för hela kullar. Till dessa MH har även andra collie förtur vid eventuella lediga platser eller återbud. Är du intresserad så kontakta ditt lokalområde.

För godkänd mentaltest krävs att hunden: (ÄNDRADES 2012-01-01)

    • efter 18 månaders ålder vid officiell mentaltest erhållit +300 poäng och inte kryssats i någon ruta med kursiverad text.
    • Förutom minimipoängen skall poängfördelningen minst vara 50 poäng i del 1 (Samarbete – uthållighet) samt minst 215 poäng på resterande del i protokollet. Hunden kan även uppnå ett ”väl godkänt” resultat, vilket innebär 480 poäng eller högre.

För godkänd exteriörbeskrivning krävs att hunden:

    • efter 18 månaders ålder vid officiell exteriörbeskrivning erhållit kryss i rutan godkänd (bedömts motsvara lägst 2:a pris/Good vid kvalitetsbedömning).