Meriterade LH Collies

KORAD Dantos Romulus 
Fader: Damaianus Griffin Jr

Moder: KORAD
Dantos Lagonda

Ägare: Thomas Wallenberg
Födelsedatum: 2012-06-06

Färg: Trefärgad

Kön: Hane
Mentaltestad ort och datum: Örebro 2015-10-10
Namn på domare 1: Keskinen Martti
Namn på domare 2: Kamleitner Barbro
Poäng del 1: 76
Poäng del 2: 298
Total poäng: 374

Godkänd exteriörbeskrivning datum: 2015-11-14
Ort: Nedansiljan
Namn exteriörbeskrivare: Liljeqvist Liz-Beth