MH, MT och UHP samt UtCh

Utskottet AVEL OCH HÄLSA ansvarar för regelverken för MH (Mentalbeskrivning Hund), MT (MentalTest) samt UHP (UtHållighetsProv).

De hanterar även SKK:s regelverk för bruksrasernas del; Utställnings- och Championatsreglerna.

Här hittar du information från utskottet från den Konferens som genomfördes i februari 2019. Distrikt och rasklubbar deltog.

MH-MT per ras (excelfil)

Sammanställning enkät MH-testledare jan-18

Sammanställning synpunkter MH och MT hemsidan ht-2018

Sammanställning enkät MH-beskrivare jan-18

Presentation exteriör och utställning

Uthållighetsprov (UHP)

Sammanfattning revideringskonferensen UGM

Sammanfattning diskussioner UGE och UGA, dvs Utskottsgrupperna Exteriör samt Avelssamordning.