Resultat SCK utställning 20170730

Resultat SCK utställning 20170730

BIS Valp Caronlea Irish Colleen

Övriga valpar med HP

Fancymore Fortune Factor With Love

Top Fashion’s Touch The Moon

BIM valp Tritonwimpower

BIS 2 valp Jepnick’s Catch the moment

Övriga valpar med HP

Oneway’s Ooh La La

BIM valp Oneway’s Magic Slim

BIS 1 SM VINNARE LH 2017 Fancymore Silver Sensation

2 bhkl Cert Seabounds The Ambassador

3 bhkl Speedycrown’s Thunderbolt

4 bhkl Runnerway I’m A sitting Bull

Övriga hanar med CK

R-cert Runnerway Nobody is like me

Mc Leod’s Hope Rising

BIM Cert Fancymore Love Attraction

2 btkl R-cert Caradhras Kisses For You

3 btkl Runnerway Bailey’s

4 btkl BIS Bruks Fancymore Angel Of Diamonds

Övriga tikar med CK

Iskra Actis Poland

Fancymore Endless Love

Be kissable Actis Poland

Angeleye’s Magic Fairy Tale

Black Gary Nightwish

Fornborgens Nippertippa

Angeleye’s Passion ‘n Pride

Mari-Mon’s Silver Sky

BIS 2 SM VINNARE KH 2017 Mironik’s Zenoni

2 btkl Light Of Dawn Just Wanna Kiss

3 btkl  BIS Veteran Mironik’s Panizzi

4 btkl Oneway’s Corn Chips

Övriga tikar med CK

BIS 1 Junior Light of Dawn’s Keep It Smooth

Natalian Satelite of Love

KariDahl’s Maja Madrugada

Oneway’s Britt Ekland

Oneway’s Magica De Hex

KariDahl’s Nadja Natira

Mabinogion Luthien Tinuviel

BIM Timonan Viking Viggo

2 bhkl Timonan Clouds Can Catch

3 bhkl Oneway’s Hot Chili Pepper

4 bhkl Active Star’s Argo

Övriga hanar med CK

Cert  Törnskogens Fratello DA Jesolo

KariDahl’s Majo Maricano

BIS UPPFÖDARGRUPP Kennel Fancymore

BIS 2 Kennel Oneway’s

Avelsbasen

Här finns den kompletta listan på hälsa och MI uppdaterad i maj 2017 och skapad augusti 2017, uppdelade på hårlag.

MI och hälsa LH maj 2017

MI och hälsa KH maj 2017

Här finns en lista på hanar födda 2007-2015 sorterad på MI och HD över 100.

Lista 100 MI och HD ej skott LH KH hanar födda 2007-2015 skapad augusti 2017

Och här är samma lista för tikar, födda 2009-2015 sorterad på MI och HD över 100.

Lista 100 MI och HD ej skott LH KH tikar födda 2009-2015 skapad augusti 2017

 

Här kommer också en Word-fil med några diagram över potentiella avelsdjur, hanar och tikar, och i vilken utsträckning de har använts i avel. Samma diagram finns i PowerPointen från informationsträffen den 29/7.

Potentiella avelsdjur diagram skapade juli 2017

Här kommer också lite mer djupgående information om potentiella avelsdjur generellt:

Hanar LH med index lägst 90 N/O födda mellan 2007-2015= 402 st. 77 st. har lämnat avkomma.
HD index 90 eller högre, A eller B.
ED ua om armbågarna är röntgade.
Ej näthinneavlossning, blödning, colobom eller annan allvarligare ögonsjukdom.
Hanar KH med index lägst 90 N/O födda mellan 2007-2015= 110 st.  24 stycken har lämnat avkomma.
HD, A eller B.
ED ua om armbågarna är röntgade.
Ej näthinneavlossning, blödning, colobom eller annan allvarligare ögonsjukdom.

Informationsträff angående förslag om registreringsförbud 29/7 Collie-SM

Här kommer lite anteckningar från informationsträffen den 29/7 med anledning av styrelsens beslut att skicka in ett Hälsoprogram nivå 3 till SBK/SKK angående registreringsförbud av kullar med MI-index för nyfikenhet/orädsla under 100. I PowerPointen finns diagram över hur kullar från 2013-2017 har valts med tanke på index, samt en översikt över potentiella avelsdjur.

PowerPoint till Collie-SM

Infoträff Hallstahammar BK 170729

Polisanmälan angående falska rykten

Viktigt meddelande!

Som vi tidigare skrivit ser vi MYCKET allvarligt på detta med att en person, som säger sig vara från Collieklubben, kontaktar collieägare och smutskastar denne + hund/hundar.

Vi har nu valt att gå vidare till polisen med detta. Vi vill därför veta om det är flera som utsatts, både via telefon och i text är av intresse.

Har du blivit utsatt, kontakta oss i styrelsen på medlem@svenskacollieklubben.se

Polisanmälan kommer att upprättas!

Mvh Styrelsen
Svenska Collieklubben

Falska rykten på Facebook

Det har kommit till styrelsens kännedom att det cirkulerar ett rykte på FB om att valpköpare X till collieuppfödare Y skall ha blivit uppringd av en styrelsemedlem i SCK där denne skall ha uttalat sig nedlåtande om X:s hund.

Anklagelsen är något som styrelsen tar på största allvar och kommer gå till botten med.

Ingen i styrelsen känner igen sig i denna beskrivning och vi kan med gott samvete säga att INGEN av oss i sittande styrelse är skyldiga till detta.

Valpköpare X har fått frågan från styrelsen om vem som ringt henne och hennes svar är: Hon har blivit uppringd på telefon av en kvinna som ringer från skyddat nummer, pratar med en dialekt från södra Sverige, som vägrade att presentera sig men sa att hon satt i Collieklubbens styrelse.

Om någon från styrelsen skulle ringa i något ärende så presenterar vi oss ALLTID.

Skriverierna får de som nu fortsätter sprida dem stå till svars för, men vi anser det väldigt illa att man med hastigheten av en skogsbrand nu misskrediterar i stort sett hela styrelsen utan att ens ha kontaktat styrelsen för att ta reda på om det finns någon sanning i det man nu anklagar en styrelsemedlem för.

Källkritik är viktigt innan man sprider rykten!

Viktigt meddelande från styrelsen angående MI

Viktigt meddelande från styrelsen för Svenska Collieklubben

Svenska Collieklubben (SCK) har under mycket lång tid arbetat för att förbättra colliens mentalitet. Sedan RAS infördes 2004 har SCK haft regelbunden uppföljning och utvärdering av mentaliteten. Redan i mars 2010 hölls det första mötet med Svenska Kennelklubben:s (SKK) Avelskommitté gällande colliens mentalitet. Vid det mötet startade Projekt Mentalt Sund Collie. Sedan 2012 finns indexvärden för mentalitet tillgängliga för collie. Dessa indexvärden är en vetenskaplig och beprövad metod för att visa vilka egenskaper ett djur sannolikt kommer att nedärva till sina valpar. BLUP-Index används med framgång inom många djurslag, till exempel häst och nötdjur, men också inom hundvärlden där HD och ED-index nu är infört på många raser. Poängen med Mentalindex var att få fram ett bra verktyg så att uppfödare skulle kunna avla på kullar som uppnår minst 100 på nyfikenhet/orädsla och skott. Rädsla har mycket hög arvbarhet vilket har visats i många studier.

Sedan Mentalindex infördes på collie har SCK tyvärr kunnat se att uppfödare fortsatt att avla på kullar som inte uppnår 100 på nyfikenhet/orädsla. Tvärtom har många uppfödare valt att göra kombinationer med ett kullindex långt under 100. Trots information via Colliebladet, diskussionsmöten, information på årsmöten och på många andra sätt. Detta innebär att det föds fler och fler valpar som riskerar att utveckla rädslor, vilket är ett lidande för dem och för de familjer som köpt valparna. Dagens avelsresultat är en direkt följd av att många collieuppfödare under flera år valt att inte följa de rekommendationer gällande mentalitet som SCK har. Både styrelse för SCK och SKK:s Avelskommitté ser mycket allvarligt på denna situation, och något måste göras. Styrelsen har valt att i nuläget inte arbeta för att införa eventuella krav gällande HD-index, då mentalitet är den allra viktigaste frågan i rasen just nu.

Svenska Collieklubbens kommer efter enhälligt beslut i styrelsen att ansöka om Hälsoprogram, nivå 3 för registrering, till Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Kennelklubben (SKK). Ansökan gäller följande:

  • Ansökan gäller kull-index, som måste ligga på 100 eller över gällande nyfikenhet/orädsla.
  • Avkommor i kullar som har ett förväntat Mentalindex på nyfikenhet/orädsla under 100 vid parningstillfället kommer att beläggas med registreringsförbud.
  • En tik som paras utomlands ska själv ha ett MI över 100 gällande nyfikenhet/orädsla för att hennes valpar ska få registreras i SKK.
  • Mentalindex ska finnas tillgängligt på Avelsdata för att kunna fungera som ett bra avelsverktyg för uppfödare, och det är en förutsättning för detta förslag.
  • Ansökan föreslås införas under en 5-årsperiod, med regelbunden uppföljning.
  • När regeln införs kommer den att gälla alla då levande hundar.
  • Ansökan gäller både långhår och korthår, och föreslås gälla från 1 januari 2019.

En noggrann konsekvensanalys har gjorts som visar att avelsbasen inte påverkas negativt av denna regel, då den inte utesluter några avelsdjur utan bara vissa kombinationer av avelsdjur.

Att skicka in denna ansökan är ingen tanke som har kommit plötsligt utan som har utvecklats i samtal med forskare från SLU och kunniga representanter från SKK. Ett registreringsförbud är inte på något sätt en ideal situation, men SCK anser att det är den enda vägen framåt just nu, då mentaliteten är det riktigt stora problemet inom rasen. För att nå en förbättrad mentalitet krävs att kullindex är över 100 på nyfikenhet/orädsla.

Under medlemsmötet i samband med Collie-SM 29/7 kommer information att lämnas i denna fråga. De medlemmar som inte har möjlighet att delta på mötet kan maila funderingar och frågor till ordforande@svenskacollieklubben.se.

Njurproblem

Vi har fått kännedom om att flera collie drabbats av njurproblem de senaste åren. Detta är oroväckande och vi vill följa upp detta vidare.
Det vore därför mycket uppskattat om Ni vill maila in fallbeskrivningar, ev. diagnos och registreringsnummer på hunden som blivit drabbad.
medlem@svenskacollieklubben.se
MVH Styrelsen