Covid-19 uppdatering 27 mars

2020-03-27
SKK:s Centralstyrelse har beslutat följande:

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure. Läs mer om inställda SKK-evenemang och force majeure.

> (opens in a new tab)”>Länk till SKK >>

Svenska Collieklubben
Klubbens årsmöte som redan är flyttat till den 30 maj, kommer med andra ord inte kunna bli av. Styrelsen återkommer med mer info när vi vet mer.

Inte heller kommer de utställningar eller utbildningar som ligger inom denna perioden att kunna genomföras.
Gäller till och börja med två utställningar; Timrå den 8 maj samt Stockholm den 31 maj.

För ytterligare aktiviteter som ligger i vår kalender kommer respektive arrangör att informera kring. Länk till kalendern >>

Med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19

Collieklubben följer utvecklingen och beaktar de senaste riktlinjerna och bestämmelserna gällande arrangemang nu i Corona-tider. Styrelsen har precis genomfört en LA-konferens via Skype där vi bl.a. diskuterade hur vi ska göra med våra kommande inplanerade aktiviteter.

Styrelsen har tyvärr redan beslutat att ställa in vår vår utställning i Lidköping den 2 maj då den Kennelklubb som vi skulle hyra in oss hos, ställde in. SBK och SKK har godkänt att även vi ställer in.

Däremot planeras genomförande av följande aktiviteter:

 • Figurant-utbildning den 3-5 april på Östhammars BK
 • Timrå utställning den 8 maj

Gällande fler arrangemang så meddelar vi här och på Facebook hur vi gör. Rent generellt är det bra att genomföra arrangemang där vi får vara med våra hundar och som är av låg risk, vilket utomhusaktiviteter anses vara.

Här hittar du en kalender med Collieklubbens aktiviteter för 2020 >>

Hämtat från Brukshundklubbens hemsida:
Följande generella rekommendationer ges och de baserar sig på information från Folkhälsomyndigheten.

 • Om du själv känner av symptom eller är orolig för smitta så avstå att delta i aktiviteter.
 • Var noga med hygienen och ha lite tvål och våtservetter med dig alternativt handsprit.
 • Om du är arrangör av ett prov eller tävling där det ingår hantering av föremål, se till att det finns lite tvål och våtservetter alternativt handsprit som tävlings- eller provledaren använder mellan momenten där föremål används.
 • Undvik att ta i hand, även om det ingår i prov- och tävlingsverksamheten.
 • Undvik att röra ansiktet tills du haft möjlighet att rengöra händerna
 • I vår verksamhet håller vi normalt avstånd mellan varandra då vi mestadels har en hund i kopplet så de rekommenderade 1,5 – 2 meter uppfylls.
 • Se till att fika serveras utomhus.

Länk till allmänna råd som SBK tidigare gått ut med >>

Tänk på att vid utomhusaktiviteter verkar smittorisken vara betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder detta i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på utomhusverksamhet för att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning.

> (opens in a new tab)”>Folkmyndighetens råd för riskbedömning >>

Hämtat från Folkmyndighetens hemsida:
För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2 på deras hemsida, följ länken ovan).

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Nytt datum för årsmötet 30 maj

Styrelsen har beslutat att flytta årsmötet.

Nytt datum blir lördag 30 maj i Kumla Folkets Hus.

Ny kallelse kommer.
Årsmöteshandlingarna här på hemsidan kommer att ligga kvar.
Ni som bokat och betalat för fika på årsmötet, vi återkommer. Ni vill väl ha fika även den 30 maj…
Gällande årsmötet – allt är i stort sett samma bara 2 månader senare. Gäller även utdelningen och utnämnandet av plaketter, Hederspriser, Vandringspriser samt Trippeldiplom.

Däremot ställer vi in alla övriga planerade aktiviteter såsom LA-konferens samt tipspromenad, föreläsning och gemensam middag.
Vi håller på och reder ut de ekonomiska bitarna så ni som har anmält och betalt för middag och hotellrum, vi återkommer när vi har hela bilden.


Åtgärder för att hindra spridning av Coronaviruset

Svenska Collieklubben följer noga utvecklingen gällande Coronaviruset. Det arrangemang som vi alla oroar oss för är nästa veckas årsmöte. Vi har även varit i kontakt med SBK (Svenska Brukshundklubben) för att reda ut vad som gäller. Våra stadgar tar inte höjd för situationer likt denna.

Igår fattade CS (SKK:s Centralstyrelse) ett beslut som du kan läsa om i länken nedan. Collieklubben har därför bokat in ett extra styrelsemöte till ikväll torsdag 12 mars för att besluta om i första hand kommande årsmöteshelg.
Så mer information kommer…

https://www.skk mars/sv/?newsitem=167343

Projekt Mentalt Sund Collie är avslutat

Projektgruppen har överlämnat sin slutrapport och styrelsen tackar för 10 år fulla med aktiviteter. Tack för alla möten, allt arbete och slutligen tack för slutrapporten.

Länk till mer om projektgruppens slutrapport >>

Projektet startades 2010 och avslutades nu efter 10 år.
De båda hårlagen har nu Mentalindex för 5 egenskaper.
I rasernas RAS (Rasspecifika avelsstrategier) så ingår numera Mentalindex med mål enligt nedan.

Boka/betala middag lördag 21 mars senast måndag 2 mars

Vi har fått många anmälningar men alla har ännu inte betalat.

Vi stänger bokning av middag måndag 2 mars.
Kostnad 230 kr till
Bankgiro: 178-8777 eller Swish: 1232565836

Ange ditt namn och middag.
Betalning av FIKA på årsmötet söndag 22 mars sker på samma sätt.
är har vi redan stängt för fler bokningar.

Du hittar mer info om aktiviteter lördag 21 mars här >>

Ny fodersponsor 2020-2021

Ny fodersponsor för 2020-2021

Nu har SCK tecknat nytt fodersponsringsavtal med Vafo-Sverige och deras hundfoder BRIT.

Riktigt roligt att åter ha en rikstäckande fodersponsor som sponsrar alla våra utställningar samt Collie-SM inkl. alla tävlingsgrenarna.

Tack till SM- och Utställningskommittén!

Ordförandens rader 11-feb

2019 har övergått i 2020 och för alla som verkar inom den ideella världen så inträder stora insamlingsperioden. 2019 ska summeras – vad hände, hur blev det, hur många var där? Allt detta sammanställer vi i styrelsen i en prydlig verksamhetsberättelse som alla medlemmar får ta del av ett par veckor innan årsmötet. Vi testar ett nytt upplägg i år, så får vi ser vad ni alla tycker om det?

Kan redan nu föregripa lite och säga att ekonomin har gått bra. Svenska Collieklubben är en förhållandevis välbärgad klubb. Det känns bra att vi har en stabil ekonomi som gör det möjligt att kunna göra lite saker för medlemmarna.

Jag vill passa på och göra lite mer reklam för vår ÅRSMÖTESHELG, med ett helt nytt upplägg i år.

Fredag 20 mars till lördag 21 mars har vi en LA-konferens där representanter från LA-styrelserna runt om i landet får en chans att träffas och diskutera hur vår klubbs aktiviteter kan organiseras framöver.

På lördagen har vi ett program som riktar sig till alla medlemmar:

 • 15:00 på Örebro BK har vi en tipspromenad där man med fördel tar med sin hund
 • 16:00-19:00 på Örebro BK bjuds medlemmar på en föreläsning med Annika Falkenberg om ”Hundens rörelser”
 • 19:30 Gemensam middag på Scandic Örebro (självkostnadspris 230 kr)

Söndag 22 mars har SCK Årsmöte i Kumla, insläpp redan kl. 9:00. Förhandlingarna börjar kl.10:15. Glöm inte att boka fika!

Här hittar ni mer info om hela helgen och hur ni anmäler er till olika aktiviteter >>

Hoppas att vi i styrelsen får chansen att träffa många av er
medlemmar under denna trevliga helg!

Collieutredningen kom så äntligen i veckan. Jag tror vi är många som har gått och väntat på den. Tack till arbetsgruppen som lagt ner ett otroligt arbete. Nu inväntar vi besked om hur den fortsatta processen blir. Ett förtydligande – ni kan inte förvänta er att styrelsen i nuläget intar någon specifik hållning till de åtgärdsförlag som arbetsgruppen tagit fram. Det ingår inte i vår roll att göra så, varken gemensamt som styrelse eller som privatpersoner på sociala medier.

För er som inte riktigt vet vad Collieutredningen är,
här kan ni få mer info >>

Och rapporten hittar ni här på SKK:s hemsida >>

Så vad händer nu? Ni som läst informationen från SKK vet att rapporten nu ska redovisas, det ska bli en remissrunda och därefter ska SKK:s Centralstyrelse (CS) så småningom fatta ett slutgiltigt beslut i frågan, dvs hur ska colliens mentala status kunna förbättras.

Jag förutsätter att vi alla låter CS få fatta sitt beslut i lugn och ro. Berörda instanser kommer att få uttala sig i frågan via remiss, så också SCK:s styrelse genom SBK:s grupp för avelsansvar för collie. Detta ärende har pågått länge nog nu, nu är tid att låta rapportens slutsatser bearbetas så som CS väljer.
Så jag ber er nu alla colliemänniskor; mailbomba inte SKK, deras VD eller CS utan invänta lugnt nästa steg i den här processen.

Parallellt med Collieutredningen kommer inom kort en slutrapport från Projekt Mentalt Sund Collie som redovisar vad som har hänt och hur det har gått från projektstart 2010 fram till avslut 2019. Deras rapport kommer att fungera som ett komplement till Collieutredningen, om varför projektet med att utveckla ett Mentalindex ens kom till, hur collie som första och än så länge enda ras fick mentalindex och var vi har landat efter 10 år.

Vi har som sagt mycket intressant att se fram emot under våren.

/Kirsten