Nytt vandringspris

Superchampion Of The Year
skänkt av en anonym collieägare
Statuter

Priset är till för att belöna de collie som har visat sig besitta de mest ursprungliga egenskaperna sedan rasen skapades: ursprung som vallhund, räddad till eftervärlden som utställningshund och bevisat användbar till precis allt.

Kraven för att få ansöka om priset

Priset är ett vandringspris ska delas ut till den hund som fyller följande kriterier
godkänt vallanlagstest,
minst 1 arbetschampionat och minst ett utställningschampionat.
Den med flest championat av de sökande erhåller priset för ett år, inklusive en pärm där foto och namn plus meriter ska finnas på vinnande hund samt en rosett som får behållas av vinnaren.

Som arbetschampionat räknas alla av SKK registrerade tävlingschampionat t ex lydnad, agility, bruks,viltspår, osv. Dessutom räknas TJH titel som ett championat.

Som utställningschampionat räknas samtliga officiella championat som registreras hos SKK.

Om sökande har lika antal championat i sin ansökan räknas korning som en merit likvärdig ett championat. Om de sökande fortfarande har samma meriter avgör extra arbets/tävlingstitlar, oavsett svårighetsgrad. Skulle det vara lika där också så får man titta på vinnartitlar i 1a hand.

Priset kan sökas för samma hund flera gånger, men i ansökan nummer två måste det ha tillkommit ett championat för att detta ska vara möjligt, i ansökan nummer tre ytterligare championat osv.

Ägaren måste vara medlem i svenska collieklubben

Priset utdelas första gången på närmaste årsmötet dvs 2019.
Priset är vandrande tills någon hund möjligen erhåller det tre gånger

Ansök senast 10 mars 2019
ansökan skickas per mail till angelita@angelita.se