Om Klubben

scklogo

SCK – Svenska Collieklubben
 en del av
Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben

Klubben för alla collieintresserade!
SCK är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för collie. Klubben har till uppgift att främja seriös avel av collie och att utveckla rasen. Collien är en aktiv och allsidig brukshund som återfinns inom både träning och tävling i många aktiviteter såsom lydnad, rallylydnad, spår och sök och agility m.m. Den ses även ofta i utställningsringen. Men framförallt är collien en fantastisk familjehund.

Kort historik
I maj 1967 var det en sammankomst med collie intresserade i Hästagården, Dalsjöfors (hemma hos familjen Risinger). Närvarande är b.la. Ulla Bergh-Persson. Samtalet ledde fram till att ett förslag att bilda en collieförening. 1968 i januari tas beslut av SBK:s centralstyrelse om bildande av en officiell förening (SBK: avelsavdelning för collie). Enligt beslutet får Colliegruppen sin existens genom att arbetet fortsätter i en interimstyrelse där Bertil Risinger, Börje Eriksson och Ulla Bergh ingår. 1968 i april hålls klubbens konstituerande årsmöte i Jönköping.