Priser på årsmötet

PRISER & PLAKETTER

Vid Svenska Collieklubbens årsmöte delas plaketter, hederspriser och vandringspriser ut. Gemensamt för dessa plaketter och priser är att ni själva måste ansöka. Rätt att ansöka har medlemmar i SCK.

bild 6

Tävlingsåret är from 1/1-31/12

Klicka här för att läsa om de priser och plaketter du kan ansöka om!

Era ansökningar skall vara inskickade senast 2020-02-15.