Bli medlem

Bli medlem – så här gör du!

Antingen registrerar du dig själv digitalt via fotolänken nedan eller så mailar du till medlem@svenskacollieklubben.se och meddelar dina uppgifter den vägen.
Betalning ska gå till SCK:s bankgiro 178–8777
eller Swish-nummer 1232565836.

Avgiften till SCK är 210 kr, men det finns olika typer av medlemskap och du ska även betala en central avgift till SBK.
Helbetalande medlem kostar 610 kr.

Klicka här för att bli medlem i Svenska Brukshundklubben

Medlemsbeviset mailas ut till dig som en pdf.
När du blivit medlem kan du sedan maila ditt medlemsbevis till medlemsansvarig medlem@svenskacollieklubben.se för att få senaste numret av Colliebladet!

Utlands- och familjemedlemmar kan än så länge inte anmäla sig via ovan länk – information om hur du anmäler dig finns nedan.

Så här gör du om du vill anmäla dig direkt till SCK:s medlemsansvarig!
Skicka bara ett mail till medlemsansvarig medlem@svenskacollieklubben.se  med följande uppgifter:

– Namn
– Adress
– Personnummer
– E-postadress

E-postadressen behövs i registret för att kunna skriva ut ditt medlemsbevis, ta reda på ditt medlemsnummer eller ändra i dina adressuppgifter via Mina sidor på SBK:s hemsida – https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/

Helbetalande medlem – 610 kronor

Denna medlemsform innehåller både den centrala avgiften (400 kr) och den lokala avgiften (210 kr). Som helbetalande blir du alltså medlem i både SBK och i SCK.

Betalning ska gå till SCK:s bankgiro 178–8777
eller
Swish-nummer 1232565836.

Förnyelse av medlemskapet sker rullande med en årlig avi från SBK centralt med posten (inte digitalt).

Övriga medlemsformer

Delbetalande – 210 kronor
Denna medlemsform är för dig som redan är medlem i SBK-rasklubb eller lokalklubb. Ange SBK:s medlemsnummer samt personuppgifter till e-mailen ovan vid inbetalning till SCK.

Familjemedlem – 140 kronor
Familjemedlem kan du bli om någon i din familj redan är ordinarie medlem i SCK, hel- eller delbetalande. Detta medlemskap måste anslutas till ett ordinarie medlemskap i samma familj/adress. Ange namn, personnummer och SBK-medlemsnummer på den ordinarie medlemmen! Som familjemedlem får man inget eget Collieblad men man har rösträtt på årsmötet.

Ungdom – 320 kronor
Är du mellan 7 och 25 år kan du betala 320 kr till Sveriges Hundungdom (SHU) och välja SBK/SCK som det andra – kostnadsfria – medlemskapet. Då får du två medlemskap för priset av ett.

Läs mer och anmäl dig via http://shu.se

VIKTIGT! När du fått din bekräftelse från SHU måste du maila den till medlemsansvarig medlem@svenskacollieklubben.se för att erhålla det senaste numret av Colliebladet.

Om du istället väljer SBK/någon lokal brukshundklubb som ditt andra kostnadsfria medlemskap, kan du därefter bli delbetalande medlem i SCK. Du behöver då ha fått ditt SBK-medlemsnummer. Ange detta när du betalar in avgiften till SCK som D-medlem, och skicka ett mail enligt ovan med övriga personuppgifter.

Utlandsmedlem – 730 kronor
Självklart får även du som utlandsmedlem Colliebladet postat till dig (520 kr till förbundet, 210 kr till SCK).

Skicka dina personuppgifter till e-postadressen ovan, och betala in avgiften för ditt medlemskap via SCK:s bankgiro 178–8777
eller Swish-nummer 1232565836.