LA-pärmen innehållsförteckning

LA-PÄRMEN dec 2020
Innehållsförteckning

Inledning

LA pärmen kommer fortsättningsvis endast finnas digitalt.
LA främsta syfte är att representera klubben på lokal nivå med olika aktiviteter för medlemmarna, som promenader, prova-på-dagar, föreläsningar, rasspecialer (utställningar endast för collie), MH osv.
Hur man blir medlem och dom olika kategorierna kan du läsa mer om här på hemsidan
Bli medlem – Svenska Collieklubben
LA är rent tekniskt kommittéer som vi kalla för Lokala Aktivitetsområden. De är en del av SCK och lyder under klubbens stadgar.

I Kartan kan du se den geografiska täckningen för respektive LA-område.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Regler för Lokala Aktivitetsområden
  Starta/upplösa LA
  Ekonomi i LA
  Blankett arvode till huvudkassör_2020-12-06
  Vad ska skickas in till huvudstyrelsen
 2. Föreningsteknik
 3. Samarbetspartner
 4. Mallar och SCK:s logga
 5. Att arrangera Collie-SM
  Grenar på SM – Svenska Collieklubben
  Regler för SM-Vinnare och SCK:s VP – Svenska Collieklubben
  Statuter övriga VP – Svenska Collieklubben
  Checklista Priser och rosetter
  Sponsring
 6. Att arrangera officiella tävlingar
 7. Att arrangera Utställning
 8. Att arrangera Exteriörbeskrivning
 9. Att arrangera Mentalbeskrivning
 10. Mentaltest 2007 och 2017
 11. Förtjänsttecken SBK