LA-kommittén

Centrala LA-Kommittén

SCK´s Lokala Aktivitetsområden

Centrala LA-Kommittén består av representanter från Svenska Collieklubbens 7 lokala aktivitetsområden samt av Norra Svealand, som inte är ett LA utan en arbetskommitté.

Varje LA har en egen styrelse med minst en ordförande, kassör samt sekreterare. LA har dock inga egna stadgar utan är en del av SCK och organisatoriskt är de en kommitté.

De främsta syftena med LA är att representera klubben på lokal nivå samt arrangera olika aktiviteter för medlemmar inkl. Rasspecialer (utställningar bara för collie) samt att något LA ska arrangera klubbens årliga Collie-SM.

Aktiviteter som ska in på hemsidans kalender mailas till:
kalendersck@svenskacollieklubben.se

Vid behov arrangerar även LA en rasmonter vilket för närvarande sker vid Stockholm Hundmässa (Östra LA) samt MyDog i Göteborg (Västra LA). SCK centralt bekostar inredning samt info material till montrarna.

LA-kommitténs funktion handlar om att vara en kommunikationskanal mellan LA och styrelsen samt mellan LA. Följande är viktiga hållpunkter:

  • Tillsammans ansvara för att information och frågeställningar förmedlas fram och tillbaka mellan LA-områdena och SCK:s styrelse.
  • Tillsammans med SCK:s styrelse arrangera LA-konferenser.
  • Tillsammans med SCK:s styrelse ordna diskussionsmöten ute i aktivitetsområdena.

För att säkerställa att informationen når fram finns det en mottagare av all e-post i varje LA som därmed är ansvarig för att övriga inom LA får den information de behöver.

Sammankallande och representant för SCK:s styrelse:

Anja Ryden Gramnert, E-post: viceordforande@svenskacollieklubben.se

LA-kommittén har en egen sluten facebookgrupp där frågor snabbt kan hanteras.