Mål från senaste årsmöte

Verksamhetsmål för 2019 samt inriktning för 2020

Styrelsens förslag till Verksamhetsmål för 2019
Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, mentalbeskrivningar och korningar, exteriörbeskrivningar, collieägarutbildningar samt konferens och medlemsmöte.

Som prioriterade mål för 2019 föreslås:
● Att fortsätta arbeta för att öka antalet medlemmar
● Att Colliebladet kommer ut 4 ggr / år
● Att öka annonsintäkterna för Colliebladet
● Att genomföra konferens för Lo och aktivitetsgrupper
● Att se över indelningen och storleken på Lokalområden/aktivitetsgrupper.
● Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie
● Att arbeta tillsammans med SKK/SBK för att nå ökad samsyn i rasklubben gällande
colliens mentalitet
● Att se till att vår kommunikationsplan blir ett levande dokument i hela organisationen
● Att inom Projekt Mentalt Sund Collie:
Säkerställa MI listorna i framtiden.
Sprida kunskap om vikten att mentalbeskriva sin collie.
● Att öka antalet MH beskrivna collies.
● Att fortbilda funktionärer inom klubben.
● Att fortsätta samarbetet med Svenska Kroppsvallarklubben, SvKU.
● Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde
● Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är

Verksamhetsinriktning för 2020
Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, mentalbeskrivningar och korningar, exteriörbeskrivningar, samt collieägarutbildningar.
Därutöver föreslår styrelsen följande:
● Att genomföra en colliekonferens
● Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie
● Att fortbilda funktionärer inom klubben
● Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde
● Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är