Mål från senaste årsmöte

Verksamhetsplan för 2021

Efter varje årsmöte tar en ny styrelse över. Många frågor är dock längre än ett verksamhetsår varför
styrelsen finner att det finns ett behov av att lista ett antal punkter som den nya styrelsen bör fortsätta arbeta med.
Fortsätta samarbetet med SBK kring CS icke-beslut gällande hälsoprogram.
FS och utskottet avel och hälsa ser t.ex. att andelen mentalbeskrivna hundar behöver öka och de tänker bistå SCK med att arrangera MH över landet. Här behöver rasklubben bistå med underlag. Det handlar även om att säkerställa Mentalindex för rasen och SCK ska producera en årlig rapport om läget. Om läget i rasen inte förbättras kan ytterligare åtgärder behövas. SCK ska tillsammans med FS som är moderatorer, inrätta samtalsgrupper i avsikt att komma fram till konsensus i övergripande frågor.
SCK ska aktivt delta i RASK och samarbete med Avel och hälsa om ett gemensamt forum för bruksraser och avelsfrågor.
Fortsätta göra utskick om vikten att göra MH och röntga sin hund när det fyllt 12 månader.
Informationskommittéen ska fortsätta arbetet med att lansera och bygga upp den nya Facebook-sidan Colliefakta.

Verksamhetsmål för 2021

Klubben kommer få svårt att även under 2021 kunna genomföra planerade aktiviteter. Förhoppningsvis kommer både MH och MT att kunna genomföras, klubbens fyra rasspecialer samt Collie-SM i Timrå i månadsskiftet juli/augusti med medlemsmöte.
Övrigt planerat är läger, vallningshelger och NHAT(vallanlagstest), exteriörbeskrivningar samt att LA även arrangerar en hel del.

Som prioriterade mål för 2021 föreslås:
● Att profilera collien som en utmärkt allroundhund
● Att arbeta för att öka medlemsantalet
● Att utveckla digitala mötesformer för olika målgrupper
● Utveckla olika tjänster som är riktade mot uppfödare på hemsidan, via utskick m.m.
● Arbeta med att utbilda funktionärer inom klubben
● Att fortsätta arbetet med att implementera index
● Att arbeta för att fler collies startar på MH
● Att öka andelen collies som blir exteriörbeskrivna
● Att medverka vid mässor och andra större evenemang samt vid behov ha en rasmonter
● Arbeta för ökad tolerans och förståelse medlemmar emellan