Arkiv-årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar 2019:

Skriv ut handlingarna och ta med till årsmötet

SCK tillhandahåller EJ utskrifter på årsmötet

 1. Dagordning 20190323
 2. Verksamhetsberättelsen 2018
 3. Verksamhetsmål 2019 och verksamhetsinriktning 2020
 4. Balansrapport 20180101-20181231
 5. Resultatrapport 20180101-20181231
 6. Hollströms fond 2018
 7. Hollströms fond protokoll
 8. Revisionsberättelse Hollströms fond
 9. Revisionsberättelse SCK
 10. Budgetförslag 2019
 11. Valberedningens förslag 2019
 12. Presentation av nya personer för val på årsmötet
 13. Motion nr 1                   Styrelsen yttrande
 14. Motion nr 2:1                Styrelsens yttrande
 15. Motion nr 2:2                Styrelsens yttrande
 16. Motion nr 2:3                Styrelsens yttrande
 17. Motion nr 2:4                Styrelsens yttrande
 18. Motion nr 2:5                Styrelsens yttrande
 19. Motion nr 2:6                Styrelsens yttrande
 20. Motion nr 2:7                Styrelsens yttrande
 21. Motion nr 3                   Styrelsens yttrande
 22. Motion nr 4                   Styrelsens yttrande
 23. Motion nr 5                   Styrelsens yttrande
 24. Motion nr 6                   Styrelsens yttrande
 25. Motion nr 7                   Styrelsens yttrande
 26. Motion nr 8

Årsmöteshandlingar 2018:

Del 1 Dagordning årsmöte 24 mars 2018

Del 2 Verksamhetsberättelse-2017

Del 3 Verksamhetsmål 2018-19

Del 4 Balansrapport 20170101-20171231

Del 4 Resultatrapport 20170101-20171231

Del 5 Hollströmsfond 2017 balans

Del 5 Hollströms fond protokoll

Del 5 Revisionsberättelse Hollströms fond

Del 6 Revisionsberättelse SCK

Del 7 Budget 2018

Del 8 Valberedningens-förslag 2018