Kallelse & handlingar

Nu har årsmötet genomförts. Kallelse och övriga handlingar ligger kvar här tillsvidare.
/Tack för stort deltagande på det digitala årsmötet!

Då Corona fortsatt har medfört restriktioner för stora samlingar och till viss del även att resa så har styrelsen valt att kalla till ett förenklat årsmöte som sker digitalt med hjälp av SKK.


Kallelse till förenklat årsmöte 2020 i Svenska Collieklubbens

Samtliga medlemmar kallas härmed till SCK:s årsmöte den 30/6 – 2/7 2020.

26 juni kl. 24:00 skickas alla möteshandlingar in till SKK

30 juni kl. 9:00 – 2 juli kl. 22:00 genomförs årsmötet via VoteIT.

Du som var medlem den 31 maj och som har registrerat en e-postadress i medlemsregistret finns nu på en lista hos SKK.

Handlingar för årsmötet

Du kan läsa mer om mötesformen samt om hur det går till via två dokument som du hittar på hemsidan
samt
Arbetsordning vid förenklat årsmöte via webben här nedan.

Årsmötet öppnar den 30 juni kl. 09:00 och avslutas den 2 juli kl. 22:00. Årsmötet äger rum helt digitalt via systemet VoteIT. Adressen till SKKs plattform i VoteIT är https://skk.voteit.se
Observera att systemet inte fungerar i Internet Explorer, använd därför en annan webbläsare såsom Microsoft Edge eller Google Chrome.

Du ska logga in och registrera ett konto med hjälp av den e-postadress som du har angivit i medlemssystemet. Läs mer i Guide till mötesdeltagare vid förenklat årsmöte som du hittar här nedan.

Lycka till!

Styrelsen och valberedningen

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2020

Verksamhetsberättelse 2019
Bilagor A_D Verksamhetsberättelsen 2019
Balansrapport_802016-2379_20190101-20191231
Resultatrapport_802016-2379_20190101-20191231
Resultat och balans Hollströms fond
Protokoll Hollströms fond
Revisionsberättelse SCK
Revisionsberättelse Hollströmds fond 2019
Rambudgetförslag 2020 inriktning 2021

Klicka för att komma åt Valberedningens-förslag-2020-06-17.pdf

Klicka för att komma åt Instruktion-för-mötesdeltagare-vid-förenklat-årsmöte_SCK_2020-06-06-1.pdf

Klicka för att komma åt Arbetsordning-vid-förenklat-årsmöte-via-webben_2020-06-01.pdf