Presentation av styrelse

ORDFÖRANDE
Kirsten Wretstrand
Alekärrsvägen 2
277 31 Kivik
Mobil: 076-889 05 66
E-post: ordforande@svenskacollieklubben.se

VICE ORDFÖRANDE
Anja Rydén Gramner
Mobil: 073-982 09 08
E-post: viceordforande@svenskacollieklubben.se

KASSÖR
Margaretha Carlsson
mobil: 070-651 00 34
E-post: kassor@svenskacollieklubben.se

SEKRETERARE
Helen Eimar
Mobil: 070-460 29 10
E-post: sekreterare@svenskacollieklubben.se

LEDAMOT
Petra Sand
Mobil:
E-post: pesasand@gmail.com

LEDAMOT /MEDLEMSANSVARIG
Lena Ögren
Mobil: 073-084 58 68
E-post: lenaogren1@gmail.com 

LEDAMOT
Christina Johansson
Mobil: 076-808 61 61
E-post: stina.olandsrf@gmail.com

1:e SUPPLEANT
Lise-Lotte Olsson Fäldt
Mobil:
E-post: liselott@perlan.space

2:e SUPPLEANT
Erika Jonsson
Mobil: 070-364 31 31
E-post: ickae.jonsson@gmail.com

REVISORER
Lisa Samuelsson
Tony Hedenstedt

REVISORSSUPPLEANTER
Eva McLaren