Arbetsgrupper och projekt

2019-2020

Vi har gjort en omorganisation av SCK gällande måluppfyllelsen från årsmötet, och har därför valt att jobba i arbetsgrupper (löpande) och projekt (avslutas när arbetet är färdigt) istället för fasta kommittéer. Avelsansvaret ligger just nu hos SBK varför vi just nu inte har något behov av en Avelskommitté.

PROJEKT:

Ekonomi i LA
Ansvarig: Emma Hult
Övriga: Meta Carlsson, Jerker Sundling, Stina Johansson, Ann-Charlotte Sandelin.

Uppdrag: se över vilken/vilka former för ekonomisk redovisning som fungerar med vårt upplägg med Lokala Aktivitetsområden (LA). Detta projekt är avslutat då arbetet är färdigt.

Projekt Mental Sund Collie
Ansvarig: Kirsten Wretstrand

Projektet startade 2012 och målet har hela tiden varit att projektet avslutas när Mentalindex ligger på Avelsdata. Nu närmar sig detta och därför har nuvarande projektgrupp fått i uppdrag att avsluta projektet. Till 31 januari 2020 ska någon form av slutrapport finnas och hemsidan ska vara uppdaterad.

ARBETSGRUPPER (AG):

Medlem: Kontakt i styrelsen är Lena Ögren.

Vallning: Kontakt i styrelsen är Anja Rydén Gramner, övriga Bodil Carlsson, Kristina Åhlfeldt.

Fler till MH: Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, övriga Annika Lekman, Elisabeth Bauer, Lena Ögren.

Utbilda MH-figuranter: Kontakt i styrelsen är Monika Johansson, övriga Elisabeth Bauer.

Uppfödar MH: Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, övriga Elisabeth Pettersson, Marie-Louise Muhr.

Hemsida: Kontakt i styrelsen är Anja Rydén Gramner, övriga Nelly Karlsson, Kenneth Niklasson, Stina Johansson, Emma Hult.

Priskommittén: Kontakt mot styrelsen är Ingela Pettersson.

ARBETSSÄTT

Alla projekt och arbetsgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen. Eftersom de inte har någon egen budget så delegeras inte heller möjligheten till att fatta egna beslut fullt ut.

ÖVRIGA ANSVARIGA:

ARKIVANSVARIG
Jerker Sundling jerker.sundling@gmail.com

  • Ansvarar för arkivering av klubbens handlingar.
  • Är behjälplig vid sökning av arkiverade dokument.

STATISTIK ANSVARIG
Anita Braxenholm anita.braxenholm@gmail.com

  • Tar på styrelsens uppdrag fram statistik av olika slag
  • Gör regelbundet avstämmningar mot målen RAS.
WEBMASTER HEMSIDAN

Just nu sköts uppdateringar på hemsidan av AG. Frågor om hemsidan skickas till ordforande@svenskacollieklubben.se